4776_orig

در سال های جدید مچ بند های پزشکی در میان ورزشکاران طرفداران بسیاری را بدست آورده است.

اکنون شرکت Withings یک مچ بند جدید برای ورزشکاران ابداع کرده است که میتواند همزمان میزان ضربان قلب و میزان اشباع خون از اکسیژن فرد را اندازه گیری کند. این مچ بند همچنین میتواند تعداد قدم هایی را که فرد برداشته و میزان کالری که مصرف کرده را اندازه گیری کند. توانایی دیگر این مچ بند اندازه گیری میزان تکان هایی است که بدن شما در هنگام خواب برمیدارد.

این مچ بند یک صفحه ال ای دی تماسی دارد که میتواند اطلاعات مختلف را بنابر درخواست استفاده کننده از آن نمایش دهد. میتوان آن را مانند یک ساعت به مچ دست بست و یا به گوشه لباس متصل نمود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/