وقتی انسان به یک بیماری ساده دچار می شود، انرژی زیادی را از دست می دهد چه برسد به اینکه آن بیماری، یک بیماری سخت باشد. یک بیماری مثل سرطان پروستات، که در اثر پرتو درمانی، خستگی زیادی گریبان گیر بیمار می شود. یوگا در تسریع درمان این بیماری نقش زیادی دارد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد یوگا ممکن است به بهبود عوارض جانبی درمان سرطان پروستات در مردان کمک کند. پژوهشگران دریافتند شرکت‌کنندگان تازه‌کار در جلسات یوگا نسبت به مردانی که از این ورزش استفاده نکرده بودند، دارای انرژی بیشتر و مشکلات ادراری و جنسی کمتر مرتبط با پرتو‌ درمانی بودند.

به نقل از شفا آنلاین:دکتر نها واپیوالا، سرپرست گروه تحقیق از دانشگاه پنسیلوانیا در این باره می‌گوید: «غالبا میزان خستگی بیمار بعد از هفته چهارم یا پنجم دوره متداول درمان افزایش می‌یابد؛ اما این اتفاق در گروه یوگا رخ نداد.»

به گفته محققان، بسیاری از مردان مبتلا به سرطان پروستات که تحت پرتودرمانی قرار می‌گیرند، دچار حس خستگی زیاد می‌شوند. بیماران در این مطالعه شش تا نه هفته در معرض پرتودرمانی بودند. ۲۲ بیمار هفته‌ای دو جلسه در کلاس یوگا حضور می‌یافتند درحالیکه ۲۸ بیمار دیگر در کلاس یوگا شرکت نمی‌کردند. هر جلسه یوگا ۷۵ دقیقه به طول می‌انجامید. طبق پرسشنامه‌ای که خود افراد پاسخ دادند گروه مردان حاضرشده در کلاس یوگا در مقایسه با گروه دیگر کمتر احساس خستگی و مشکلات ادراری و جنسی داشتند.
شفا آنلاین