افزایش خدمات درمانی و پزشکی به مردم در طرح تحول سلامت پیش بینی شده است که برای تسهیل و کاهش هزینه های درمان بیماران متخصصان بر تجمیع بیمه ها عقیده دارند و خواستار تصویب این طرح در مجلس شدند.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: تجمیع بیمه ها می توانست به نفع کارگران باشد تا بدانند پولی که بابت درمان هر ماه از جیب پرداخت می کنند، کجا هزینه می شود.

در برنامه مناظره شبکه یک سیما که به موضوع تجمیع بیمه ها اختصاص داشت، نادر قاضی پور نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس به عنوان مخالف این طرح و دکتر محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان موافق در برنامه حضور داشتند.

قربانی در ابتدا از طرح تحول سلامت به عنوان یکی از بهترین طرح های دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران نام برد که مورد رضایت مقام معظم رهبری، مقامات نظام، دولت، مجلس، ائمه جمعه، مردم، خواص و عوام قرار گرفت.

وی افزود: از طرح تحول سلامت قاطعانه دفاع می کنم چون اثرات مولفه های آن مانند کاهش پرداخت هزینه های درمانی، کاهش زیرمیزی و بیمه کردن ۱۲ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه، برای مردم مشهود بود.

قربانی با عنوان این مطلب که تجمیع منابع بیمه در برنامه ششم توسعه به صراحت بیان شده و منظور از آن، تجمیع منابع است نه سازمان های بیمه گر، گفت: در برنامه ششم توسعه تنها با یک رای اختلاف، نتوانستیم طرح تحمیع منابع بیمه را تصویب کنیم در حالی که در تمام کشورهای توسعه یافته این روال اجرایی شده است.

وی افزود: نمی توان پول و منابع را در اختیار یک سازمان گذاشت و ارائه خدمات را از یک سازمان دیگر خواست.

قربانی گفت: بر اساس یک داده، درآمد تامین اجتماعی ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس یک داده دیگر، ۵۴ هزار میلیارد تومان است. و ما صد در صد حافظ منافع کارگران زحمت کش و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستیم و قانون بیان می کند که ۹ بیست و هفتم درآمد این سازمان باید الزما برای درمان کارگران هزینه شود.

وی ادامه داد: ۹ بیست و هفتم از ۷۴ هزار میلیارد تومان برابر با ۲۴ هزار میلیارد تومان و ۹ بیست و هفتم از ۵۴ هزار میلیارد تومان حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است و باید پرسید که تامین اجتماعی از سهم ۹ بیست و هفتم درمان کارگران که حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود، چقدر در این حوزه هزینه کرده است.

قربانی افزود: سازمان تامین اجتماعی ۱۰ هزار تخت بیمارستانی دارد که ۳۶ درصد از منابع خود را برای آنها هزینه می کند در حالی که ۷۵ درصد از خرید خدمت را از بخش خصوصی و دولتی انجام می دهد و خرید خدمت از جیب کارگران برای آنها صد در صد گران تر تمام می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در قانون و بر اساس برنامه های پنجم و ششم توسعه، اسناد بالادستی و سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به صراحت در مورد تجمیع منابع بیمه اشاره شده است. یکی از مهم ترین اقدامات رئیس جمهور این بود که دستور داد تا حق ۹ بیست و هفتم درمان کارگران «نشان دار»شود.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی تامین اجتماعی، سهم درمان کارگران از محل درآمد های این سازمان حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که این سازمان فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود به مراکز درمانی دولتی و خصوصی را پرداخت کرده است اما این ۱۸ هزار میلیارد تومان الزاما باید برای افرادی هزینه می شد که دفترچه تامین اجتماعی دارند.

قربانی تاکید کرد: اگر از تجمیع منابع بیمه ها سخن می گوییم صرفا منظورمان این نیست که این منابع در اختیار وزارت بهداشت باشد بلکه پیشنهاد دادیم که این منابع می تواند در اختیار رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا در محلی با نظارت وزرای بهداشت و رفاه باشد.

وی گفت: تمام حرف ما این است که پول پرداختی کارگران زحمت کش، بابت درمان خودشان باید نشان دار شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: بر کسی پوشیده نیست که زیرمیزی و پرداخت های غیرقانونی برداشته شد و ادعا نمی کنیم که با اجرای طرح تحول سلامت، تمام مشکلات این حوزه برطرف شد بلکه باید همه برای حل این مشکلات، کمک و همکاری کنند. زیرا، عمیقا اعتقاد داریم که منابع و مصارف باید همگام باشد و یکی از امتیازات ما نیز همگام کردن منابع و مصارف است که با تجمیع منابع بیمه ها تحقق می یابد.

منبع/مهر