پس از گذشت چند هفته از وقوع زلزله در استان خراسان رضوی هنوز هم پس لرزه هایی در مناطقی در نزدیکی مشهد به وقوع می پیوندد که قدرت آن ها خفیف است و خطری برای مردم آن مناطق ایجاد نکرده است.زلزله ای به بزرگی 2. 3 ریشتر دیشب ساعت 22:32 سفید سنگ از توابع خراسان رضوی را لرزاند.

نزدیک‌ترین شهرها متاثر از این زمین لرزه سفید سنگ (خراسان رضوی) 23 کیلومتری،
نصراباد (خراسان رضوی) در 37 کیلومتری و قلندرآباد (خراسان رضوی) 38 کیلومتری
بر اساس اعلام ژئوفزیک دانشگاه تهران اعلام شده است.

نزدیکترین مراکز استان به محل این زمین لرزه مشهد در 91 کیلومتری و بجنورد در 329 کیلومتری اعلام شده است.

منبع/باشگاه خبرنگاران