به گزارش دکتر سلام، ساخت داروهاي مرغوب تر به كمك ميكروب‌هاي دريايي
گروهي از دانشمندان اسكاتلندي و انگليسي در مطالعات جديد خود دريافته‌اند كه مي‌توان از ميكروب‌هاي دريايي براي توليد داروهاي بهتر و كارآمدتر استفاده كرد.

اين دانشمندان مي‌گويند با كمك يك شيوه جديد براي تجزيه و تحليل ميكروب‌هاي دريايي مي‌توان به روش‌هاي بهتري براي توليد داروهاي صرع، ديابت و يا آنفلوآنزا دست يافت.

محققان دانشگاه هريوت – وات در اسكاتلند و آزمايشگاه دريايي پلي موت در انگليس خاطر نشان كردند: فن‌آوري طراحي شده براي تجزيه و تحليل شمار زيادي از ميكروب‌هاي دريايي جديد هم چنين ممكن است به بهبود روش‌هاي توليد ساير محصولات از قبيل مواد شيميايي كشاورزي منجر شود.

اين دانشمندان براي دستيابي به چنين فن‌آوري‌هايي در جست‌وجوي آنزيم هاي جديدي هستند تا از آنها به عنوان ابزار توليد در صنايع داروسازي و شيمي كشاورزي استفاده كنند.

محققان در اين مطالعات از دانش بيولوژي در پروسه‌هاي شيميايي استفاده مي‌كنند. آنها از مزيت تنوع طبيعي موجود در ارگانيسم‌هاي آبزي در تحقيقاتشان بهره مي‌برند.

اين تنوع طبيعي در موجودات زنده دريايي كه به علت گوناگوني در محيط زيست و جفت گيري رخ مي‌دهد، موقعيت‌هاي مناسبي را در اختيار دانشمندان قرار مي‌دهد.