7 درس مهم زندگی که باید هر روز یادآوری شوند

آیا شما درس مهم زندگی را می شناسید؟ تا چه حدی به یاد گرفتن این درس ها، بها می دهید؟ لازم است هر روز درس های زندگی را برای خود مرور کنید. برخی افراد درباره مهمترین درسهای زندگی می پرسند ، جوابهای آن شگفت انگیز است.

7 درس مهم زندگی را فراموش نکنید

1- شخصیت، مجموعه ای ثابت شده در سنگ نیست . شما میتوانید کنترل آن را دردست گرفته و یا آن را به سمت مسیری که دوست دارید، تغییر دهید.

2- هیچگاه والدین خود را ترک نکنید؛ آنها دلیل وجود شما در اینجا هستند.

3- برای انتخاب بین ” دوستی ” و ” عشق ” هیچگاه سردرگم نشوید؛ هردو در بازی زندگی،  سهم مخصوص به خودشان را دارند.

4- هنگامی که عصبانی هستید، خود را از محیط دور کنید؛ کمی به خودتان زمان بدهید و در آخر با یک ذهن آرام، دوباره به موقعیت فکر کنید.

5- مردم میگویند: “از قلبت پیروی کن”؛ البته نه در همه جا . به جای آن ، “به قلبت گوش بده و با عقلت عمل کن”.

6- ” زمان “، اغلب همه چیز را بهبود می بخشد؛ کمی به خودتان زمان بدهید و تغییر را تجربه کنید.

7-  و بالاخره، اندیشه های شما، احساساتتان را کنترل میکنند؛ احساسات، اعمال شما را در کنترل دارند؛ اعمال شما، دستاوردهایتان را کنترل میکنند. پس به یاد داشته باشید ” اندیشه های مثبت برابر است با دستاوردهای مثبت “.


لینک مرتبط: چگونه شاد بیندیشید و شاد زندگی کنید ، در سال جدید تغییرات اساسی در زندگیتان ایجاد کنید


برگردان : سیما آزادفلاح

دکتر سلام