همیشه عارضه گرگرفتگی در زنان ناشی از یائسگی پدید نمی آید بلکه می تواند خبر از امراض قلبی و عروقی در آن ها بدهد، اگر خانم های جوان به این حالت دچار می شوند بهتر است سلامتی و عملکرد قلب و عروقشان را بررسی کنند،به توصیه های متخصصین را در این باره دقت کنید.

یکی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نوعی ارتباط بین گُرگرفتگی‌های رایج در دوره یائسگی و سلامت قلبی-عروقی زنان وجود دارد. براساس گزارش Menopause، محققان متوجه شده‌اند که گُرگرفتگی در این دوره می‌تواند نشان‌دهنده خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی باشد. در این مطالعه، ۲۷۲ نفر از زنان ۴۰ تا ۶۰ ساله مورد بررسی قرار گرفتند که هیچ کدام از آنان سیگاری نبودند و سابقه ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را هم نداشتند. یافته‌های نهایی نشان دادند که هیچ ارتباطی بین گرگرفتگی و اختلالات عروقی در زنان مُسن‌تر (یعنی زنان ۵۴ تا ۶۰ ساله) وجود ندارد. با این‌حال، محققان به این نتیجه رسیدند که گُرگرفتگی با اختلال عملکرد اندوتلیال در زنان جوان‌تر (یعنی زنان ۴۰ تا ۵۳ ساله) مرتبط است. این همبستگی مهم به عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی وابستگی ندارد و محققان براساس همین نکته می‌گویند زنان جوان‌تری که گُرگرفتگی را تجربه می‌کنند، احتمالا از عملکرد عروقی ضعیف‌تری برخوردار هستند. به‌گفته محققان، «گُرگرفتگی فقط یک مساله آزاردهنده نیست، بلکه با سلامت قلبی-عروقی، استخوان‌ها و مغز هم ارتباط دارد. بسامد بالای گُرگرفتگی در میان زنان جوان‌تر نشان می‌دهد که عملکرد اندوتلیال آنان ضعیف‌تر از زنان دیگر است».

سلامتیسم