برای افزایش سلامت روانی اعضای خانواده پیشنهاد می کنیم از بیشتر به روحیات آن ها اهمیت دهید، وقت بیشتری را در کنار آن ها بگذرانید، تنها تهیه نیازهای مادی برای فرزندان کافی نیست، تامین نیازهای معنوی کودکان نیز در شکل گیری احساسات و شخصیت آن ها تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت.

ساختن یک خانواده سالم به تلاش‌های زیادی نیاز دارد و حفظ ساختار خانوادگی سالم هم نیازمند تمرکز مداوم است. دسترسی داشتن همه اعضای خانواده به ابزارهای لازم برای تبدیل شدن به افراد مولد و قرار گرفتن هر کدام در نقش حامی یکدیگر، واقعا هدف ارزشمندی است و بیش از هر چیزی به زمان نیاز دارد. تحقق این هدف‌ها با تامین نیازهای اساسی خانواده شروع می‌شود؛ یعنی با فراهم کردن غذا، لباس و سرپناه برای همه اعضای خانواده. براساس هرم نیازهای مازلو، اگر نیازهای اساسی زندگی (که معمولا فیزیولوژیکی هستند) برآورده نشوند، داشتن زندگی سالم و خانواده سالم هم واقعا غیرممکن می‌شود. در مرحله بعدی، نیازهای عاطفی اعضای خانواده باید کاملا شناسایی شوند. برای رسیدن به این هدف، باید به‌صورت دوره‌ای وقت مشخصی را به هر کدام از اعضای خانواده، به خصوص فرزندان خود اختصاص بدهید تا از روند زندگی آن‌ها و احساسات‌شان نسبت به امور زندگی مطلع شوید. انجام دادن این کار به صورت چهره به چهره و تک به تک، اثربخشی آن را واقعا بیشتر می‌کند. شما در این فرآیند می‌توانید که تجربیات و احساسات خودتان را به‌عنوان یک الگوی ارتباطی برای اعضای خانواده ارائه کنید تا آن‌ها هم راحت‌تر بتوانند احساسات خودشان را با شما در میان بگذارند. شما باید محیطی بسازید که با انعطاف‌پذیری، گفت‌وگوی آزاد و حفظ اعتمادبه‌نفس اعضای خانواده همراه باشد.

سلامتیسم