محصولات شوینده برای سلامتی فرزندانمان مضر و خطرساز هستند، هنگام استفاده از آن ها باید اصول ایمنی را رعایت کنید، برای پیشگیری از مسمومیت اطفال بهتر است در بسته بندی این محصولات دقت کافی به خرج داده شود. محصولات بهداشتی و وسایل برقی موجود در منزل باید از لحاظ ایمنی استاندارد باشند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول اعلام کرد: در نوع بسته بندی کلیه محصولات شوینده و خطرناک باید ایمنی لازم را رعایت کرده و از دسترسی آسان کودکان بدور باشد و به راحتی قابل استفاده نباشد.

داود سلمان پور، در اولین کمیته فنی صدور پروانه‌های بهره برداری در سال جدید اظهار داشت: امسال این معاونت کنترل و نظارت بر نحوی رعایت نکات بهداشتی در استفاده از مواد اولیه مرغوب شرکت‌ها و صنایع مواد غذائی هنگام تولید و همچنین کنترل و نظارت بر ایمنی و جلوگیری از مسمومیت محصولات تولیدی عرضه شده در بازار در خصوص سلامت و ماندگاری آنها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته تأکید این معاونت رعایت نکات ایمنی و استانداردهای ساختمانی، تجهیزات و دستگاههای مراکز تولید صنایع غذائی و بهداشتی در سطح شهرستان جهت جلوگیری از آتش سوزی و مسائلی از این قبیل بوده است.
در ادامه دکتر سلمان پور در خصوص مصوبات این کمیته توضیح داد: از مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با پروانه بهره برداری یک واحد شوینده اسیدی با شرط رعایت نکات ایمنی می‌باشد و همچنین چند درخواست جدید جهت راه اندازی واحدهای تولید صنایع غذائی مورد بررسی قرار گرفت.
این کمیته فنی به صورت موردی جهت بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص راه اندازی و یا تعطیلی مراکز صنایع غذائی و بهداشتی برگزار می‌شود و در سال گذشته آمار این جلسات شش مرتبه بوده است.

سلامانه