فعالیت مغزی در هنگام خواب و عملکرد مغز در زمان استراحت موضوع جدید بررسی محققان بوده است که پژوهشگران با بررسی یک روش جدید توانسته اند محتوای خواب افراد را پیش بینی کنند.

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان ادعا می‌کنند که الگویی در فعالیت مغزی پیدا کرده‌اند که می‌تواند برای پیش‌بینی محتوای خواب افراد استفاده شود.

به نقل از نیچر ورد نیوز، این کشف که در مقاله‌ای در مجله Nature Neuroscience به چاپ رسیده نشان می‌دهد که وقتی افراد خواب می‌بینند، نواحی خاصی در پشت مغز به شدت فعال می‌شود. این فعالیت مغزی می‌تواند بعدا مورد استفاده قرار گرفته و به محققان نشان دهد که خواب افراد حاوی یک چهره است یا یک حرکت خاص.

برای انجام این مطالعه محققان مرکز تحقیق و بررسی خواب دانشگاه لوزان در سوئیس، با استفاده از روشی به نام الکتروانسفالوگرافی با دانسیته بالا فعالیت الکتریکی مغز 32 داوطلب را در حین خواب بررسی کردند. شرکت‌کننده‌ها در طول شب چندین بار از خواب بیدار شدند و از آن‌ها پرسیده شد که چه خوابی می‌دیده‌اند و سوژه رویای آن‌ها چه بوده است.

آنها مشاهده کردند که در جریان خواب دیدن، فعالیت کم فرکانس بخش پشتی مغز کاهش و فعالیت فرکانس-بالای بخش پشتی مغز افزایش می‌یابد. با استفاده از این الگوهای فعالیت مغزی، محققان می‌توانند با اطمینان 90 درصد بگویند که یک فرد در حال خواب دیدن است یا نه.

علاوه بر این افزایش فعالیت نواحی خاصی از مغز نیز می‌تواند مواردی درباره محتوای خواب یک فرد به ما نشان دهد. محققان می‌گویند افزایش فعالیت در نواحی از مغز که با شناسایی چهره‌ها در ارتباط است نشان می‌دهد که فرد در رویای خود چندین چهره را می‌بیند. وقتی رویای فرد با حس حرکت و جنبش همراه است، فعالیت مغزی در نواحی که با درک حرکت و جنبش سر و کار دارند افزایش پیدا می‌کند.

محققان می‌گویند بین نواحی از مغز که در زمان خواب دیدن فعال می‌شود و نواحی از مغز که وقتی در حین بیداری چیزی را می‌بینیم یا حس می‌کنیم فعال می‌شود، همبستگی بسیار نزدیکی وجود دارد و با توجه به این همبستگی می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد چه خوابی می‌بینند.

منبع/ایسنا