zDNHc

اگر فکر میکنید آبی که می خواهید بنوشید، توسط انگل ها و میکروب ها آلوده شده باشد، نمی توانید از بهای کم تصفیه آب چشم پوشی کنید. در بسیاری از جاهایی که شک دارید آب تمیز نیست

مثلا  (بودن در صحرا، نجات یافتن از یک سانحه، یا زندگی در جایی از جهان که آب برای شما تصفیه شده نیست) آخرین چیزی که شما میخواهید اینست که بیمار شوید. دستورالعمل های این چگونه را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه آب را با جوشاندن تصفیه کنید.

۱

آبی که می خواهید تصفیه کنید را داخل ظرف بریزید. ظرف را روی اجاق گذاشته و آن را تا بالاترین درجه روشن کنید. وقتی آب بجوشد هر باکتری که در آن باشد کشته می شود، بنابراین مطمئن باشید که شما با خوردن آن بیمار نمی شوید.
– اگر شما در بیابان هستید و احتیاج دارید که آب را تصفیه کنید، آتش روشن کنید و ظرف را روی آن بجوشانید.
اگر ظرف ندارید از هر وسیله ای که ضد آتش باشد می توانید استفاده کنید.

۲

حباب های تکان خورنده را نگاه کنید. زمانی که حباب ها بالا می آیند نشان دهنده اینست که آب می جوشد. اجازه دهید این حباب ها تا ۵ دقیقه ادامه داشته باشند تا گرما بیشترین تاثیر را روی باکتری های زندگی کننده در آب بگذارد.
– جوشاندن آب برای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ۹۹/۹ درصد هر موجود زنده درون آب را می کشد. همچنین بیشتر مواد شیمیایی را با تبخیر کردن از بین می برد. هر چند، توجه داشته باشید که با جوشیدن آب، مواد جامد، فلزی یا معدنی از بین نمی روند.

 

۳

ظرف را از روی گرما بردارید. هنگام برداشتن ظرف آب دقت کنید. بیشتر از اینکه بتوانید حدس بزنید داغ است.

۴

اجازه بدهید آب مانده و ته نشین شود. اگر آب جوشانده شما از شیر آب آمده و مطمئن هستید که مواد جامد، فلزی و معدنی در آن نیست، احتیاجی نیست این کار را انجام دهید. اگر اجازه بدهید آب بماند، هر چیزی که داخل آب باشد، ته ظرف، ته نشین می شود، شما می توانید از آب تصفیه شده داخل ظرف بنوشید.

منبع-http://phow.ir