برنامه ریزی برای افزایش سلامت مردم و سازماندهی خدمت رسانی در حوزه بهداشت و سلامت مردم در اولویت اقدامات مدیران کشوری قرار گرفته است و پژوهشگران ایرانی قرار است طرح شناسنامه ژنتیکی برای ایرانی ها را اجرا نمایند.محققان کشور در تلاش هستند تا در قالب یک طرح کلان ملی، شناسنامه ملی افراد را از طریق توالی یابی ژنی تهیه کنند.
پیمان صالحی، مدیر مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک طرح کلان ملی در دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی با عنوان توالی یابی ژن در حال انجام است.
وی با بیان اینکه این طرح با پشتیبانی معاونت علمی و همکاری وزارت بهداشت پیش می رود، گفت: این طرح در راستای، کمک به ایجاد زیرساخت انجام می شود تا شناسنامه ملی در این خصوص برای افراد بر اساس توالی یابی ژن تهیه شود.
به گفته وی محققان در این دانشگاه در صدد هستند تا توالی ژن های اقوام ایرانی را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه این طرح در حال انجام است، گفت: اگر این طرح مورد حمایت قرار نمی گرفت باید نمونه ها برای توالی یابی به خارج از کشور فرستاده می شد؛ به همین دلیل این روش در کشور انجام می گیرد تا اطلاعات افراد به خوبی حفظ شود.

منبع/مهر