4789_orig

برای اشخاصی که به هر دلیل تحت رژیم غذایی هستند آگاهی از اندازه  انرژی یک ماده غذایی و یا دیگر ویژگیهای اآن اهمیت دارد. گرچه بعضی وقتها بر روی برخی مواد غذایی بسته بندی شده مقداری از ویژگیهای شیمیایی آن نوشته میشود اما این کار همگانی نشده است

اینک هر فرد میتواند با کمک دستگاه جدیدی خودش اقدام به بررسی خصوصیات شیمیایی مواد غذایی کند. دستگاه جدید وسیله ای کوچک است که با استفاده از اسپکترومتری یا ظیف نگاری کار میکند. این وسیله که SCiO نامیده میشود یک اسکنر دستی است که میتواند از طریق بلوتوث به تلفن همراه شما متصل شود. کار با آن ساده است.

آن را در فاصله چند سانتیمتری یک ماده غذایی مثلا یک سیب بگیرید و دکمه آن را فشار دهید. دستگاه در عرض چند ثانیه مواد شیمیایی سیب را تحلیل کرده و اطلاعات را از طریق دستگاه تلفن همراه به مرکز اطلاعات ارسال میکند. در آنجا نوع ماده غذایی و اطلاعات غذایی آن مشخص شده و این اطلاعات به تلفن همراه شما ارسال میشود.

با استفاده از این دستگاه حتی میتوان نوع داروها را هم مشخص کرد. با قرار دادن آن در جلوی دارو این دستگاه توانایی آن را دارد که نوع آن و مواد شیمیایی متشکله آن را تشخیص دهد.

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir/