سرطان کولورکتال، چه نوع سرطانی است؟ آیا یک سرطان خیلی خطرناک است؟ نگران نباشید؛ اگر درست و به موقع تشخیص داده شود، شانس درمان آن بسیاربالاست. این اتفاق هنگامی رخ میدهد که سلولهای غیرطبیعی، درجدار روده بزرگ( که کولون نیزنامیده میشود) و یا رکتوم رشد کنند.وابسته به جنس نیست ودرمردوزن شایع است. براساس آمار، دومین سرطان شایع، درهردوجنس است.

پولیپ چیست؟

پولیپ، در داخل روده شما رشد میکند؛ بسیاری ازآنها بی ضررند، امابرخی نیز به سمت سرطان کولورکتال پیش می روند( به شرطی که به موقع تخلیه نشوند). دو نوع شایع از پولیپ های روده، ادنوم و پولیپ های هایپرپلاستیک پولیپ های هایپرپلاستیک هستند. این پولیپ ها وقتی شکل میگیرند که، مشکلی بر سر راه رشد سلول و بازسازی جدار روده بزرگ وجود داشته باشد.

کدامیک از عوامل خطراین بیماری را نمیشود کنترل کرد؟

برخی عوامل وجود دارند که به دلیل وجودشان کاری از شما برنمی آید ؛ مثل:

 • سن شما: اغلب افراد مسن تر از 50 سال به آن دچار می شوند.
 • پولیپ یا اختلال التهاب روده
 • وجود سابقه فامیلی از سرطان روده بزرگ و یا پولیپ های روده پیش سرطانی

کدام عامل خطرساز را میشود کنترل کرد؟

پرهیز درموارد زیر، میتواند شانس بابردن ریسک این بیماری را کمتر کند:

 • خوردن زیاد گوشت قرمز و یا گوشتهای فرآوری شده (سوسیس،کالباس و…) و همه گوشتهایی که با حرارت بسیار بالا پخته شده اند.
 • چاقی (داشتن چربی زیاداطراف کمر)
 • عدم تحرک کافی
 • استعمال دخانیات
 • استفاده از فرآورده های الکلی

نشانه های سرطان کولورکتال  کدام است؟

درواقع، این بیماری، قبل از بارز شدن بیماری، علامت هشدار معینی ندارد. این بسیار مهم است که زودبه زود، آزمایش شوید؛ بخصوص بعداز50 سالگی؛ چون این بیماری هر چه زودتر تشخیص داده شود، شانس درمان آن نیز، بالاتر خواهد بود. هر چه از عمر بیماری بگذرد، تازه شروع به نشان دادن علائم خواهد کرد.

 • وجودخون درمدفوع
 • شکم درد
 • مشکلاتی مثل یبوست
 • اسهال
 • کاهش وزن بدون دلیل
 •  خستگی

داشتن این علائم، ممکن است نشانه ای از وجود بیماری باشد .چنانچه این نشانه ها ظاهر شد، تومورها نیز بزرگتر شده و درمان سخت تر میگردد.


لینک مرتبط: سرطان کولورکتال چیست؟ – بخش دوم


برگردان : سیما آزادفلاح

دکتر سلام