در هفته سلامت سال 96 که با شعار زندگی سالم و با نشاط و امید نام گذاری شده است،دوم اردیبهشت به موضوعات روز غذای سالم،جامعه سالم پرداخته می شود و در این مقاله قصد داریم  مهمترین شاخصه های جوامع سالم را مورد بررسی قرار دهیم.

تئوری جامعه ی «سالم»، «کامل»، «فاضله» و «انسانی» موضوعی است که در بیشتر مکاتب و ایدئولوژی‌های دینی و غیردینی مطرح بوده است. از قدیمی ترین اندیشه ی اجتماعی-سیاسی افلاطون تا مدینه فاضله فارابی تا جامعه انسانی اگوست کنت، تا جامعه سالم اریک فروم تا کمون آخر جامعه بی طبقه کارل مارکس، همه شان نوعی تئوری جامعه سالم است که هر یک از منشأ و خاستگاه اندیشه خود، بدان پرداخته اند. طبیعی است که وقتی یک دینی یا سیستم فلسفی، سخن از انسان مطلوب و چگونه زیستن را می زند، ضروری است که هر یک فرضیه ای هم برای تکوین جامعه کامل یا سالم داشته باش

انسان موجودي اجتماعي است و ارزش‌هاي اجتماعي در طول زندگي آدمي به تدريج به صورت هنجارهاي اجتماعي درمي‌آيند و با رعايت‌كردن آنها جامعه نظم مي‌پذيرد.

جامعه سالم به خودی خود ظهور و بروز نمی یابد  و مجموعه ای از عوامل گوناگون باید دست به دست هم دهند تا بنای یک جامعه سالم قوام یابد. از نخبگانی که مدیریت جامعه را بر عهده دارند تا مردم عامه ، همه دست اندرکار یک هدف مشترک اند: ایجاد جامعه سالم. اما این مهم  شکل نمی یابد، مگر اینکه فرآیندهایی از توسعه، آموزش و یادگیری در جامعه  شکل بگیرد.

 

جوامع سالم بر اساس اصول زیر بنا شده اند:

1 . سلامت، یک حالت کامل جسمي، رواني و اجتماعی خوب است.

2 . فاکتورهای اجتماعی، محیطی و اقتصادی عوامل تعیین کننده مهمی در سلامت بشر و عواملی مرتبط با آن هستند.

3 . مردم نمی توانند پتانسیل کامل خود را به دست بیاورند مگر اینکه توانایی کنترل فاکتورهای خوب بودن را داشته باشند.

4 . همه بخش های جامعه باید مرتبط با یکدیگر کار کنند و دانش و تجربیات و دیدگاه های یکدیگر را به اشتراک بگذارند تا به جامعه ای سالم دست یابند.( salamat.shafaqna.com )

روند رسیدن به یک جامعه سالم در موارد زیر نقش دارند:

1 تعامل  عادلانه در جامعه

2 . همکاری های بین بخش های درونی جامعه

3 .  تعهد سیاسی

4 . سیاست سلامت عمومی

5 . توسعه جامعه مبتنی بر دارایی

کیفیت یک جامعه سالم شامل موارد زیر می شود:

1 . محیط فیزیکی سالم و ایمن

2 . صلح، انصاف و عدالت اجتماعی

3 . دسترسی کافی به غذا، آب، پناه گاه، درآمد، امنیت، اشتغال و تفریح برای همه

4 . دسترسی کافی به خدمات بهداشتی و درمانی

5 . موقعیت هایی برای آموزش و توسعه مهارت

6 . توسعه قوی و متقابل حمایت از روابط

7 . محل کاری که زندگی خوب فردی و خانوادگی اشخاص را حمایت کند

8 . مشارکت گسترده ساکنین در تصمیم گیری ها

9 . فرهنگ غنی محلی و میراث معنوی

10 . اقتصاد متنوع و حیاتی

11 . محافظت از محیط زیست

12 . استفاده مسئولانه از منابع برای اطمینان از پایداری آنها برای نسل های آینده

 

تهیه و تنظیم: آرش توکلی

مجله پزشکی دکتر سلام