نتايج يک مطالعه نشان مي‌دهد که مصرف تاموکسيفن در مدت 5 سال يا بيشتر، خطر ابتلا به تومورهاي سرطاني در سينه مقابل را تا 44 درصد افزايش مي‌دهد.

اين مطالعه با هدف بررسي اثرات استفاده درازمدت از تاموکسيفن بر روي 1000 زن که در درازمدت از اين دارو استفاده مي‌کردند، توسط دکتر کريستوفرلي در مرکز تحقيقات سرطان « fred Hutchinson» در سياتل انجام شده است.

تاموکسيفن دارويي است که از تومورهايي که به واسطه هورمون جنسي استروژن به وجود مي‌آيند جلوگيري مي‌کند و همچنين باعث مي‌شود بعد از عمل جراحي و برداشتن تومور از عود مجدد آن جلوگيري کند.

محققان معتقدند؛ مصرف درازمدت تاموکسيفن مي‌تواند تا 4 برابر خطر به وجود آمدن تومور بدخيم‌تري را که به هورمون استروژن وابسته نيست را تشديد کند.

يافته ها حاکي از آن است که تاموکسيفن خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط با استروژن را تا 60 درصد کاهش مي دهد.

با اين وجود پژوهشگران در اين بررسي دريافتند که استفاده پنج سال يا بيشتر از داروي تاکسيفون مي‌تواند خطر بروز تومورهاي بدخيم که علل بروزشان وابسته به هورمون استروژن نيست را در پستان مقابل را تا 44 درصد افزايش دهد.

لازم به ذکر است که درمان تومورهاي ثانويه که در پستان مقابل بر اثر مصرف تاموکسيفن ايجاد مي‌شود به مراتب سخت‌تر است.

نتايج مطالعه حاکي از آن است که معايب داروي تاموکسيفن در صورت استفاده پنج سال يا بيشتر بروز مي‌کند البته محققان اين طرح، بررسي ميزان مزيت و معايب استفاده از داروي تاموکسيفن بعد از اولين تشخيص سرطان پستان را توصيه مي‌کنند که در صورت مشخص شدن برتري مزيت‌ها، اين دارو مورد استفاده قرار گيرد.

اين مقاله در ژورنال پژوهشي مرکز سرطان پستان fred Hutchinson به چاپ رسيده است.