بیکاری یکی از معضلات اجتماعی است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن روح فرد به جسم او هم آسیب می رساند. محققان ژاپنی تحقیقی انجام داده اند که نشان میدهد از دست دادن شغل ممکن است ریسک سکته کشنده را افزایش دهد.

ایهاب اسحاق، سرپرست تیم تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه اوساکا، و تیمش با بررسی حدود ۴۲ هزار فرد بزرگسال ژاپنی دریافتند افرادی که بیش از ۱۵ سال شاغل بودند در مقایسه با افرادی که شغل شان را از دست داده بودند کمتر در معرض ریسک سکته قرار داشتند.

اسحاق در ادامه می افزاید: «مردان بیکار در مقایسه با مردانی که به طور مدام سر کار بودند حدود ۶۰ درصد در معرض ریسک بالای سکته قرار داشتند. همچنین آنها ۱۲۰ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از سکته بودند.»

زنان بیکار هم نسبت به زنان شاغل، ۵۰ درصد بیشتر در معرض سکته و ۱۵۰ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از سکته قرار داشتند.

سکته، که بر عروق منتهی بر مغز تاثیر می گذارد، علت اصلی مرگ و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه است.

محققان اذعان می کنند از دست دادن شغل می تواند بسیار استرس زا بوده و پیامدهای بدی برای سلامت به همراه داشته باشد.

در این مطالعه، اسحاق و همکارانش تاثیرات بلندمدت تغییرات اشتغال را در بین حدود ۲۲ هزار مرد و ۲۰ هزار زن ژاپنی ۴۰ تا ۵۹ ساله به مدت بالغ بر ۱۵ سال بررسی کردند.

 

منبع: مهر