نجات دادن زمین از آلودگی ها موضوعی است که باید تمام اقشار جامعه به آن توجه کنند تا هر کس با انجام وظایف ساده بتواند به داشتن زمینی پاک کمک نماید. هر ساله مراسم روز زمین پاک با اعلام تعهدات، برنامه‌ها و اقداماتی انجام می‌شود تا بر اهمیت موضوعاتی چون پدیده تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و حفظ محیط زیست تاکید شود.

امسال هدف از برگزاری مراسم روز زمین پاک آموزش به مردم درباره مفهوم تغییرات آب و هوایی و تهدید گسترده آن بر سیاره زمین است. با چند اقدام ساده شما هم می‌توانید به حفظ محیط زیست و نجات زمین کمک کنید:

– برای رفتن به محل کار یا خریدهای جزیی از دوچرخه استفاده کنید یا پیاده‌روی کنید.

– مادامی که می‌توانید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

– به دنبال روش‌هایی برای کاهش مصرف انرژی و آب در خانه باشید.

– همیشه بطری‌های آب چند بار مصرف، کیسه و لیوان همراه خود داشته باشید.

– زباله‌هایتان را بازیافت کنید.

– پیش از خرید کردن تامل کرده و مطمئن شوید که به وسیله مورد نظر نیاز جدی دارید.

– کاشت درخت و گیاه را فراموش نکنید.

– حداقل هفته‌ای یک نوبت از مصرف محصولات لبنی و گوشت خودداری کنید.

– محصولات محلی خریداری کنید.

– کم‌تر از کاغذ استفاده کنید.

منبع: آفتاب