nozad-naras

وزن طبیعی برای بچه های  تازه متولد شده  بین 2/5 تا 4 کیلوگرم است . برای غذای مناسب آن گروه از نوزادانی که بموقع  متولد شده اند و سالم هستند، کافیست که اندازه و زمان خوردن شیر

را به خود او واگذار کنیم  یعنی در هر وقتی که نبچه  اشتها به خوردن شیر داشت،‌ او را با شیر مادر تغذیه کنیم در ضمن توصیه می‌شود در نیم ساعت اول تولد نوزاد با شیر مادر تغذیه شود.

در حالت دیگر نوزادانی که سروقت به دنیا آمده‌اند و وزن نرمالی نیز دارند، اما دچار بیمار هستند برای دریافت دستورات تغذیه‌ای باید به پزشک مراجعه کنند و این‌گونه نوزادان معمولا بستری خواهند شد.

وزن نرمال برای نوزادان تازه بدنیا آمده‌ بین دو و نیم تا چهارکیلوگرم می‌باشد.
برای نوزادان رسیده‌ای که وزنی در این ر‍نج داشته باشند به ازای هر یک کیلو از وزن نوزاد باید صد و بیست سی سی شیر در روز به وی داده شود.
توصیه می‌شود فاصله‌ی بین هر بار خوردن شیر سه تا چهار ساعت باشد و در حدود هشت نوبت در طول روز به وی شیر خورانده شود.
نوزادان نارس نیز اگر وزنی بین دو تا دو و نیم کیلو داشته باشند، با مشکل زیادی روبه‌رو و نخواهند بود، اما در صورتی‌که وزن نوزاد بین یک و نیم تا دو کیلوگرم باشد باید با احتیاط تغذیه شوند و مقدار شیر جهت تغذیه به ازای هر یک کیلو از وزن این نوزادان صد و پنجاه سی سی در روز می‌باشد و برای این نوزادان توصیه می‌شود فاصله زمانی بین نوبت‌ها کمتر بوده و هر دو ساعت یک‌بار تغذیه شوند.
در نوزادان زیر یک و نیم کیلو شیر مادر به تنهایی کفایت نکرده و باید تقویت کننده‌های شیر مادر و مکمل‌های خاص به آن‌ها داده شود و چنین شیرخوارانی باید تحت نظر پزشک باشند.