شما استثنایی نیستید اما می توانید باشید

آیا به راستی کسی واقعا استثنایی هست؟ اگر جواب کوتاه میخواهید باید بگویم” بلی” . آیا نکته اشتباهی در باره استثنایی بودن وجود دارد؟ جواب کوتاه دیگر: “بلی”. مردم بسیاری استثنایی هستند. ولی شما یکی از آنها نیستید؛ چرا؟ برای اینکه یک طبقه بندی نامناسب از استثناها و یک تفسیر اشتباه از استثنا بودن، وجود دارد.

فردی استثنا بودن در جامعه امروزی ما، به معنی قبول نکردن یا رد قوانینی است که بقیه مردم آن را دنبال میکنند. اما این ایده برای عزت نفس شما بسیار کم و برای خود فریبی تان ، بسیار زیاد است.

بعنوان یک حرکت نزولی، ما میتوانیم، در یک مسیر نادرست و بدون درک واقعیتهای موجود باشیم. اما باید توجه داشت که این “عدم آگاهی”، ما را به سمت عدم موفقیت، سوق خواهد داد.

پایه ها و امتیازات

بگذارید بنا به دلایلی کوچک، کمی صادق باشیم. بطور یقین، شما در خانواده ای رشد کرده اید که به چشم والدین خود، همیشه  بعنوان” پسرخوب یا دختر خوب” قوانین منزل را رعایت کرده اید؛ اگر بخواهیم کوتاه بگوئیم، شما امتیازاتی داده اید و مردم نیز شما را قبول کرده اند. فرض میکنیم که شما به این دلیل موفق هم بوده اید. خوب، شما یک گذشته کامل و خوب داشته اید.

حالایک حرکت نزولی و رو به پایین رخ داده و آن این است که، یک بچه که با این تفکر رشد کرده، و به دلیل اینکه این دختر یا پسر، رفتار فعالانه ای نداشته و راههای کمی را رفته، از خودش انتظار خواهد داشت که همه چیز را  آسان بدست بیاورد. پس میتواند فکر کند که موفقیت، بدون هیچ تلاشی محقق خواهد شد.

شایسته سازی

 کودکانی که با تصور اینکه  از دیگران بالاتر و برتر هستند، بزرگ میشوند، در نهایت با مشکلات و واقعیات رو در رو خواهند شد. شما هرگز نباید با این خیال که،  زندگی همیشه کاملا برای شما خوب اتفاق میفتد، خودتان را به دام بیندازید.

حتی اگر همه این ویژگیها هم بفرض به شما داده شده باشد، آیا فکر میکنید براستی موفقیت اینگونه اتفاق میفتد؟ اگر اینطور فکر میکنید، باید بگویم درسی خیلی ضروری را از دست داده و آن را فرانگرفته اید. راه این است :

شاید شما هم یکی از کسانی باشید که عقیده دارند “چون خیلی فوق العاده وزیرک هستند پس هر چیزی که بخواهند برایشان اتفاق خواهد افتاد”؛ این کلمات همیشه درست نیست. چرا؟

چون موانع نیز، یک راه برای زندگی ، وبرای هر کسی لازم است. نمی شود عقیده داشت که چون شما یک گذشته پربار داشتید، پس آینده شما هم پربار خواهد بود. در حقیقت برای بسیاری از مردم، کاملا برعکس است.

اگر یک روش مطمئن میخواهید، آن در درون شماست و باید آن را خلق کنید.

شما باید انتخاب کنید؛ نفس، یا ضمیر شما، بدترین دشمن شماست. فکر میکنید که شما استثنایی و بخصوص هستید فقط به این دلیل که از زیر بار مسئولیت و واقعیات فرار میکنید. پرهیز از کارهایی که تلاش بیشتر لازم دارد، خود را به نفهمی زدن در مورد اشتباهاتمان، انتخاب برخی تغییرات، تنها یک روش فریبنده است برای در نطفه خفه کردن برنامه ها و ویران ساختن آینده روشن خود.

آیا هنوز میخواهید بخصوص و استثنایی باشید؟

مردم استثنایی خودشان را وابسته به این نمیکنند که”استثنایی باشند”. آنها تلاش نمیکنند تا یک قانون برای استثنا بودن خلق کنند. آنها کارهای استثنایی انجام میدهند. آنها آنچه را میخواهند بدست می آورند.

تلاشی واقعی برای قسمتهای با معنی زندگی، که در واقع مزایایی برای قسمت بزرگی از جامعه آنهاست. آنها وقتی شکست میخورند اقرار میکنند ولی دست از تلاش و مبارزه بر نمیدارند؛

به هر کس که بتوانند کمک میکنند و اجازه می دهند دیگران نیز، قدرتمند شوند. آنها یاد میگیرند و رشد میکنند فقط به دلیل اینکه آنها واقعا زمانی را برای بهتر شدنشان در نظر گرفته اند. مردم استثنایی، میدانند که دنیا بدهکار آنها نیست. در عوض اینکه از دنیا چیزی بخواهند، به دنیا چیزی می بخشند. هنگامی که اینگونه مردم، دنیا را ترک میگویند، جهان، سوگوار از دست دادنشان میشود ولی میراث آنها را همیشه به یاد خواهد داشت .

زندگی ، فقط برای شما نیست؛ می خواهید بخصوص و استثنایی باشید؟ شروع کنید و چیزی به جهان و مردم اطرافتان بدهید. موجودیت خود را با معنی کنید؛ از چشم اندازها و توانایی هایتان برای طراحی آینده ای روشن استفاده کنید. آینده ای که در آن، همگان از روش شما تقلید کنند. چون در این حالت شما استثنایی و بخصوص هستید و خصوصیات برجسته شما به جهانیان درسهایی با معنی برای یادگیری خواهد داد.


 √ ۸ نکته برای کسانی که می خواهند در زندگی افسوس نخورند 

 √ ترفندهای روانشناسی برای زندگی آسانتر 

 √  ۷ تغییر مهم برای انتخاب یک زندگی بهتر


عنوان: برگردان سیما آزادفلاح

دکتر سلام