ارتباط باکتری های معده با افزایش یا کاهش اشتها
آیا میدانستید اشتهای شما با باکتری های موجود در معده ارتباط مستقیم دارد، و این باکتری ها نقش تعیین کننده ای در افزایش یا کاهش اشتهای شما ایفا خواهند کرد. برخی متخصصین در کشورهای اروپایی معتقدند این باکتری ها تاثیر فوق العاده ای بر باروری افراد مختلف خواهند گذاشت.

متخصصان استرالیایی دریافتند باکتری‌های معده می‌تواند بر اشتهای فرد تاثیر بگذارد.

 شواهد اولیه از دو گونه باکتری نشان می‌دهد که این باکتری‌ها بر اشتهای فرد و تصمیم او برای غذا خوردن یا نخوردن تاثیر می گذارد.

آزمایش‌های انجام گرفته روی کرم میوه به محققان اجازه داد تا ارتباط بین رژیم غذایی و میکروب‌ها و تاثیر آن بر تمایل فرد به غذا خوردن را مورد ارزیابی قرار دهند.

در این بررسی مشخص شد کرم میوه‌هایی که از مصرف آمینواسیدها محروم می‌شوند قدرت باروری کمتری دارند و از تمایل بیشتری برای مصرف خوراکی‌هایی غنی از پروتئین برخوردارند. علاوه بر این، دو گونه باکتری‌هستند که می‌توانند میزان اشتها به مصرف پروتئین را در کرم‌هایی که از مصرف آمینواسیدها محروم شده‌اند از بین ببرند.

متخصصان استرالیایی اظهار داشتند: مقایسه سیستم پیچیده انسان با کرم میوه تاکید کننده اهمیت استفاده از مدل‌های حیوانی ساده‌تر برای فهم فاکتورهایی است که در سلامت انسان ضروری هستند. در کرم میوه پنج گونه اصلی باکتری وجود دارد که تعداد آنها در بدن انسان به صدها عدد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، به گفته محققان گام بعدی این است که مشخص شود چگونه باکتری‌ها برای تغییر میزان اشتها بر مغز تاثیر می‌گذارند.

ایسنا