etemad-be-nafse-kudak

اعتماد به نفس پایین یا اعتماد به نفس بالا، مثل بقیه مشخصات شخصیتی بچه ها، دارای علائم گوناگونی است. با شناخت این علائم، قادرید میزان اعتماد به نفس کودک عزیزتان را ارزیابی کرده  و در راستای بهبود یا تقویت آن اقدام کنید.

در این بخش تعدادی از نشانه های کودکانی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند، ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت این نشانه ها بیشتر باشد، اعتماد به نفس او پایین تر است. این نشانه ها عبارتند از:

– کودک خود را حقیر و بی‌ارزش می‌داند.

– از انجام کارهای جدید اجتناب می‌کند.

– آرزو دارد که فرد دیگری باشد.

– تصمیم گیری برایش دشوار است.

– به آینده امیدوار نیست.

– به بچه‌های کوچک‌تر از خود تمایل به زورگویی دارد.

– در برابر همسالانش احساس ضعف می‌کند.

– تحت سلطه همسالان خود است.

– درباره خودش اطلاعات کمی به دیگران می‌دهد.

– گوشه‌گیر است و در مهمانی ها و مجالس شرکت نمی‌کند.

– درباره همسالانش به ویژه کسانی که از او برتر هستند، بدگویی می‌کند.

– در رویایی با شرایط جدید مضطرب می‌شود.

– در مدرسه و کلاس درس، کم حرف می‌زند.

– نیاز دارد که به او توجه کنند.

– از شکست می‌ترسد.

– در دوست‌یابی و حفظ دوستانش مشکل دارد.

– نیاز شدیدی به تشویق و جلب توجه دیگران دارد.

نشانه‌های کودک دارای اعتماد به نفس بالا

در این بخش تعدادی از نشانه‌های کودکانی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت نشانه ها در او بیشتر باشد، اعتماد به نفس او بالاتر است. این نشانه عبارتند از:

– کودک برای خود ارزش و احترام قایل است.

– با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می‌‌کند.

– به توانایی های خود اعتماد دارد.

– انتقاد را بدون احساس خشم و گرفتن حالت تدافعی می‌پذیرد.

– تجارب جدید را می‌پذیرد.

– توانایی تحمل شکست را دارد.

– می‌تواند احساساتش را ابراز کند.

– می‌تواند نظرش را برای دیگران بیان کند.

– در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی و شادی می‌کند.

– در موقعیت‌های اجتماعی شرکت می‌کند.

منبع-روان آگاهی