برای شما هم پیش آمده است که با دیدن فردی که خمیازه می کشد، شروع به خمیازه کشیدن کرده باشید؟ و با دیدن فردی که خود را می خاراند، شما هم شروع به خاریدن بدن خود کرذه اید. دانشمندان دریافته اند که فرایند سرایت خارش  و خمیازه از قاعده مشابهی پیروی می کند. برای دانستن علت این سرایت، مقاله زیر را بخوانید و اطلاعات مفید و جالبی را دریافت کنید.

 خاراندن، خمیازه کشیدن و دیگر رفتارهای اجتماعی مسری، مدت‌های طولانی برای دانشمندان یک معما شمرده می‌شدند، اما در حال حاضر با روشن شدن برخی از نکات کلیدی، به نظر می‌رسد که بخش‌هایی از این معما در حال حل شدن است.

 به نقل از مجله روزهای زندگی، در یک تحقیق صورت‌گرفته محققان دریافتند که صرف دیدن این‌که دیگری در حال خارندن خودش است، سبب ترشح یک ماده شیمیایی در مغز می‌شود که به ایجاد ارتباط میان یک سیگنال خاراندن پوست و مغز کمک می‌کند.

همچنین دانشمندان دانشگاه آمریکا و چین در تحقیقی مشترک عنوان کردند که فرایند سرایت خمیازه نیز از قاعده مشابهی پیروی می‌کند.

اکثر مردم تصور می‌کردند که این اقدام ناشی از فعل و انفعالات مغز و ابراز همدلی نیست، بلکه واکنشی ذاتی و غریزی است.

سایر تحقیقات انجام‌شده نیز حاکی از آن است که خمیازه کشیدن سبب خنک شدن دمای مغزی و متعاقباً گشایش در فکر کردن می‌شود.

منبع: بولتن نیوز