معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي زنجان، نکاتي را در رابطه با مصرف منطقي داروها به ويژه ورزشکاران اعلام کرد.

در اين اطلاعيه با ذکر اين مطلب که بحران تجويز و مصرف بي رويه دارو در کشور جدي است و همه در برابر اين معضل مسئول هستيم، آمده است: داروها مانند تيغ دولبه هستند و در کنار اثرات مفيد در درمان بيماريها، مي توانند طيف گسترده اي از عوارض زيان بار را به همراه داشته باشند که بر همين اساس، روزانه هزاران نفر در سراسر جهان قرباني اين عوارض مي گردند.

در اين اطلاعيه ضمن اشاره به مصرف بجا، به موقع و به اندازه داروها، توصيه شده است: جهت اطمينان از درمان، بايد داروها تا اتمام دوره درمان مصرف شوند. همچنين حتي با وجود علائم مشابه بيماري، هيچ دارويي به ديگران توصيه نشود.

در ادامه با تأکيد بر اينکه عوارض جانبي ناشي از مصرف نادرست گياهان دارويي کمتر از داروهاي شيميايي نيست، تصريح شده است: مصرف بي رويه ويتامين ها بدون تجويز پزشک، همچنين استفاده از داروهاي نيروزا نه تنها تأثير قابل توجهي در کارآيي ورزشکاران ندارد، بلکه مي تواند عوارض جبران ناپذيري براي فرد به دنبال داشته باشد.

اين اطلاعيه جوانان را آسيب پذيرترين قشر جامعه در برابر کاربرد نابجاي داروها و ساير مواد نامناسب عنوان کرد و هشدار داده است: سرطان هايي نظير سرطان کبد، پروتستان، روده و مغز، همچنين عقيمي، نارسايي حاد کليوي، افزايش چندين برابري احتمال سکته هاي مغزي و قلبي و بروز رفتارهاي خطرناک، تنها بخشي از عوارض خانمان برانداز استفاده از داروهاي دوپينگي مي باشد.

در اطلاعيه معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي توصيه شده است: هرگز داروها در معرض نور مستقيم، رطوبت و دماي بالا قرار نگيرند و اطلاعات درج شده بر روي بسته بندي و يا بروشور داخل دارو، درخصوص شرايط نگهداري و مصرف دارو مطالعه گردد.

در اين اطلاعيه با ذکر اين مطلب که داروسازان مناسب ترين افراد براي تأمين اطلاعات دارويي مورد نياز مي باشند، تأکيد شده است: تنها محل مطمئن و توصيه شده جهت تهيه دارو، داروخانه است و تعداد زيادي از داروهاي خارجي که در بازار سياه به فروش مي رسند، آلوده و يا فاقد مواد مؤثر دارويي مي باشند.

اين اطلاعيه با اشاره به اينکه مديريت صحيح مصرف داروها در خانواده، پايه سلامت انسان در جامعه است، خاطرنشان کرده است: معلمان و مربيان مدارس مي توانند نقش بسيار اساسي در اشاعه فرهنگ مصرف صحيح داروها ايفا نمايند.