احساس آرامش با استفاده از اسانس پرتقال

نتايج يک بررسي نشان مي‌دهد: اسانس پرتقال مي‌تواند در کاهش استرس نقش داشته باشد.
محققان دانشگاه جرج واشنگتن آمريکا در بررسي‌هاي خود دريافتند: اسانس پرتقال مي‌تواند با احساس ترس و اضطراب در موقعيت‌هاي استرس‌آور مقابله کند. در آزمايش انجام شده روي موش‌ها، محققان به اين موضوع پرداختند که آيا اسانس پرتقال مي‌تواند در احساس ترس و استرس تاثيري داشته باشد.
در اين آزمايش، محققان صدايي براي موش‌ها پخش کردند که موجب شود از ترس ميخکوب شوند. اين موش‌ها در سه گروه دسته بندي شدند. گروهي از آن‌ها تنها در معرض صداي وحشت‌آور قرار گرفتند، تعدادي ديگر از اين موش‌ها قبل و بعد از پخش صدا در معرض آب قرار گرفته و مابقي آن‌ها قبل و بعد از پخش صدا در معرض اسانس پرتقال قرار گرفتند.
محققان آمريکايي دريافتند: موش‌هايي که اسانس پرتقال را استشمام کرده‌اند، کمتر از شنيدن صداي وحشت‌آور ميخکوب شده‌اند. همچنين سلول‌هاي ايمني آن‌ها در مقايسه با موش‌هايي که در معرض اين اسانس قرار نگرفته بودند، متفاوت بوده‌ است.
نتايج بررسي‌هاي پيشين نيز حاکي از آن است که اختلال استرسي پس از ضايعه رواني با التهاب بوجود آمده از طريق سيستم ايمني مرتبط است و نشان مي‌دهد اسانس پرتقال مي‌تواند به درمان اين اختلال کمک کند.
به گفته محققان اسانس پرتقال نسبت به داروها مقرون به صرفه‌تر است و عوارض جانبي کمتري هم دارد.

ايسنا