gad-boland

معمولا دخترها تا سن 16 سالگی و پسرها تا سن 18 سالگی  قدشان بلند می شود . اما بیشترین رشد قدی که قد بطور یک دفعه ای بلند می‌شود در دخترها تقریبا 14-10 سالگی و در پسرها 16-12 سالگی است که این، دوران نوجوانی فرد است. 

 بطور طبیعی و معمول، بعد از این سنین، صفحات رشد استخوانی در فرد بسته می‌شود و افزایش قد اتفاق نمی‌افتد، بنابراین هر اقدامی برای بهبود فرآیند افزایش قد، باید در سن رشد قدی باشد و خارج از این سنین، هرگونه تبلیغاتی، تنها جنبه‌ی تجاری دارد.  در سال‌های اخیر تبلیغات زیادی برای داروها، چسب‌ها و کفش‌های افزایش‌دهنده‌ی قد صورت گرفته که فقط تبلیغات محض است و صحت ندارد.
 هر فردی یک ذخیره‌ی ژنتیکی برای قد دارد که از پدر و مادر و اجدادش به ارث می‌برد. اگر فرد در کنار این ذخیره‌ی ژنتیکی، تغذیه‌ی درست و ورزش مناسب هم داشته باشد، می‌تواند به حداکثر رشدی قدی که در ژنتیک وی تعریف شده، برسد. مصرف به اندازه از گروه‌های مختلف غذایی نظیر پروتئین‌ها، کلسیم، آهن و روی و همچنین انجام ورزش‌های کششی و پرشی نظیر والیبال و بستکبال و … در بهبود رشد قدی در سنین رشد و پیش از بسته‌شدن صفحات رشد استخوانی، بی‌تأثیر نیست.