آسیب مهره های ستون فقرات را باید بسیار جدی گرفت و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرد. اگر در حادثه ای با مصدوم برخورد کردید و قصد کمک به وی را داشتید، با احتیاط به فرد آسیب دیده کمک کنید و بسیار دقت کنید تا مهره های ستون فقرات فرذ، آسیب نبیند و یا اگر آسیب دیده است، جدی تر نشود. برای این که با این آسیب جدی بیشتر آشنا شوید و علائم آسیب ستون فقرات را بدانید، مطالعه متن زیر را به شما توصیه می کنیم.

 در صورتی که نیروهای غیرطبیعی به پشت یا گردن وارد شده باشند (به خصوص اگر مصدوم از اختلال حس یا حرکتشاکی باشد)، همواره به آسیب ستون فقرات مشکوک شوید. لذا در اسرع وقت موضوع را با یک متخصص ستون فقرات در میان بگزارید. اگر در حادثه موردنظر،مصدوم شدیداً به جلو و عقب خم شده یا ستون فقرات دچار پیچش شده است، باید فرض کنید که او مبتلا به آسیب ستون فقرات است. خصوصاً باید دقت کنید که همواره از حرکت دادن غیرضروری سر و گردن، اجتناب کنید.

اگر چه آسیب نخاع ممکن است در غیاب صدمه به مهرهها روی دهد، شکستگی ستون فقرات به شدتاین خطر را افزایش میدهد. مناطقی که بیش از سایر نقاط آسیبپذیر هستند،عبارتند از استخوانهای گردن و کمر.ساختار ستون فقرات نخاع توسط مهرهها (استخوانهای پشت) محافظت میشود. وارد آمدن آسیب به یک مهره یا یک دیسک بین مهرهای ممکن است به ریشههای عصبی که از نخاع خارج میشوند یا به خود طناب، صدمه برساند.

علائم آسیب مهره های ستون فقرات
اگر مهره ها آسیب ببیند ممکن است موارد زیر وجود داشته باشند :

درد در گردن یا پشت در محل آسیب؛ ممکن است سایر آسیبهای دردناکتر،این درد را مخفی کنند.
وجود حالت پلکانی، نامنظمی یا انحراف در انحنای طبیعی ستون فقرات
حساسیت در پوست روی ستون فقرات

علائم آسیب نخاعی
اگر نخاع آسیب ببیند، ممکن است موارد زیر وجود داشته باشند:
– از دست دادن حس یا حس غیرطبیعی (مثلاً احساس سوختن یا گزگز و مورمور).مصدوم ممکن است ذکر کند که اندامهایش خشک، سنگین یا فاقد مهارتهای گذشته هستند.
– از دست دادن کنترل مثانه و یا روده
– مشکلات تنفسی

منبع: خبر پو