Dry beans and peas

بر اساس پژوهش یک مورد جدید نشان داده شد که خوردن روزانه یک وعده از لوبیا، نخود و عدس سبب کاهش بسیار زیادی از میزان کلسترول بد خون و در نتیجه از بین رفتن بیماری های قلبی و عروقی می گردد. این دسته از حبوبات به طور معمول کمتر از یک وعده در روز مصرف می شوند. این مطالعه به سرپرستی  دکتر John Sievenpiper انجام شد و نتایج آن در Canadian Medical Association Journal به چاپ رسید. در این مطالعه حدود 26 پژوهش شامل 1037 آزمودنی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه مردان کاهش بیشتری در مقادیر LDL کلسترول یا کلسترول بد در مقایسه با زنان داشتند. به بیان دکتر John Sievenpiper ؛ ” خوردن روزانه یک وعده از لوبیا، نخود و عدس می تواند مقادیر کلسترول بد خون را به میزان 5 درصد کاهش دهد. در واقع می توان گفت که در حدوود 5 تا 6 درصد خطر بیماری های قلبی و عروقی کاهش می یابد. بیماری های قلبی و عروقی یکی از دلایل مرگ ومیر به شمار می رود.” یک وعده از حبوبات معادل 130 گرم یا 4/3 لیوان است. حبوبات نمایه قندی کمی دارند ( یعنی به آهستگی شکسته می شوند) از این رو حائز اهمیت می باشند. به دلیل این که حبوبات منابع پروتئین گیاهی هستند می توان آن ها را جایگزین پروتئین های حیوانی که دارای مقادیر زیادی چربی ترانس و اشباع هستند، نمود.  در حال حاضر، حبوبات نقش برسته ای را در برخی از رژیم های غذایی شامل مدیترانه ای و شمال آسیا دارند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir