پس از کش و قوس های اخیر که در خصوص دلیل اصلی مرگ عارف لرستانی در فضای مجازی منتشر شد با بررسی پزشکی قانونی دلیل اصلی مرگ این هنرمند اعلام شد.اژه‌ای: «عارف لرستانی» بر اثر سکته فوت کرده است
سخنگوی قوه قضاییه: پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک در مرگ عارف لرستانی نبوده و وی بر اثر سکته فوت کرده است.

منبع/آخرین خبر