آسیب به جنین با مصرف آنتی بیوتیک در بارداری

برخی زنان باردار برای مقابله با امراض عفونی در این دوران مجبور به مصرف آنتی بیوتیک می شوند، بهتر است قبل از مصرف این داروها با پزشک خود مشورت کنند، چون خطر سقط جنین با مصرف آنتی بیوتیک در بارداری افزایش پیدا خواهد کرد، در ادامه به برخی از راهنمایی ها و توصیه های مهم در این زمینه دقت کنید.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف برخی آنتی بیوتیک های رایج در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر افزایش می دهد.

نتایج این مطالعه جدید بر لزوم بازنگری راهنمایی های مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری تاکید می کند.
به گزارش ایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی،سقط جنین به از دست دادن خود به خودی جنین قبل از هفته بیستم بارداری گفته می شود.
محققان دانشگاه مونترال در کانادا در این بررسی، داده های مطالعه کوهورت بارداری کِبِک را که در فاصله زمانی سال های 1998 و 2009 انجام شده بود و هشت هزار و 702 زن 15 تا 45 ساله را در بر می گرفت، بررسی کردند. تمامی این زنان به طور میانگین در هفته چهاردهم بارداری، یک سقط جنین را تجربه کرده بودند. این زنان با 87 هزار و 20 زنی که در گروه کنترل قرار داشتند، مقایسه شدند و بررسی نشان داد هزار و 428 (16.4 درصد زنان مورد مطالعه) زن که تجربه سقط جنین داشتند، در اوایل دوره بارداری آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.
محققان متوجه شدند که مصرف برخی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری، خطر سقط جنین را به میزان دو برابر افزایش می دهد.
بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف آنتی بیوتیک های ماکرولید – به استثنای اریترومایسین – در اوایل بارداری و نیز مصرف آنتی بیوتیک های کینولون، تتراسایکلین، سولفونامید، و مترونیدازول با افزایش خطر سقط جنین همراه بود.
اما نیتروفورانتوئین، آنتی بیوتیکی که به طور رایج برای پیشگیری و درمان عفونت های مجاری ادراری مصرف می شود، با افزایش خطر سقط جنین ارتباط نداشت.
یافته های این مطالعه به تازگی در مجله Canadian Medical Association منتشر شده است.

ایرنا