puste-hasas

ژل‌ها در مقایسه با خمیر‌های اصلاح کم آب تر هستند و نمناکی  پوست را بیشتر می‌گیرند. به همین علت تحریک پذیرتر هستند و یاد آوری می‌شود اشخاصی که پوست حساسی دارند حتی المقدور از ژلها استفاده نکنند

ترکیباتی مانند صابون، خمیر اصلاح در صورتی که مقدار قلیایی آنها کافی و استاندارد باشد مشکلی ایجاد نمی‌کنند، مگر اینکه شخص نسبت به بعضی از ترکیبات خاص آنها حساسیت داشته باشد.

ژل‌ها نسبت به خمیر‌های اصلاح خشک‌کننده‌تر هستند و رطوبت پوست را بیشتر می‌گیرند، ‌ به همین دلیل تحریک کننده‌تر هستند و توصیه می‌شود کسانی که پوست حساسی دارند کمتر از ژل‌ها استفاده کنند.

: کسانی که از خمیر اصلاح استفاده‌ می‌کنند بهتر است از مواد و خمیر ریش‌هایی که کف می‌کنند استفاده نکنند، بعد از تراشیدن ریش از کرم‌های غیرچرب به کار برند زیرا که این‌کار برای حفاظت از پوست شما بسیار مفید است.

همچنین از مواد و خمیر ریش‌هایی که حاوی الکل هستند استفاده نکنند، زیرا موجب سوزش پوست می‌گردد.

بهتر است پس از بیدار شدن از خواب در استفاده از این خمیرهای اصلاح اجتناب کرد چون در این هنگام صورت حالت پفی دارد که به علت جمع شدن آب در زیر پوست ایجاد می‌شود.

منبع- خبرنگاران جوان