در بخش اول این مقاله، 5 نوع اختلال شخصیتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این بخش به ادامه ی بحث خواهیم پرداخت. با دکتر سلام همراه باشید و به ادامه ی مطلب توجه کنید.

6- اختلال شخصیت خودشیفته

افراد خود شیفته، احساسی از خودبینی داشته و نیاز به تحسین دیگران دارند. آنها باور دارند که برتر از دیگران هستند؛ درنتیجه نسبت به احساسات دیگران بی توجه هستند. احساس همدلی ندارند و از دیگران ، برای رسیدن به موفقیت بهره برداری میکنند. به نظر دیگران این افراد، خودشیفته، متعصب کنترل کننده ، خودخواه و بی احساس به نظر می آیند. این حالات ، درهنگامی که فردمبتلا، مورد تمسخر و یا انتقاد قرارگیرد، شدیدتر خواهد شد.

نشانه ها: احساس برتری- داشتن تکبر و غرور زیاد

7- اختلال شخصیت آنانکاستیک ( وسواسی – جبری)

یک  فرد مبتلا به این اختلال، بطور معمول شکاک و محتاط ، جدی و کنترل کننده و بدون شوخی است. زمانی که این افراد، احساس عدم کنترل برای موقعیتی بالاتر از درک خود داشته باشند، به سمت اضطراب کشیده خواهند شد.

نشانه ها: باور به اینکه کامل هستند- دارای اختلال وسواس فکری – عملی

8- اختلال شخصیت اجتنابی

این  افراد، دارای عزت نفس پایین بوده و به طور مداوم، ترس از شرمنده شدن، طرد شدن و یا مورد انتقاد واقع شدن دارند. بی دست و پا بوده و از ملاقات با افراد دیگر، به دلیل ترس از مورد تنفر واقع شدن، دوری می کنند. تحقیقات نشان داده است که افرادی با اختلال شخصیت اجتنابی، بیش از حد به واکنش درونی خودشان و دیگران نظر دارند. این کار، جلوی ورود آنها را به اجتماع و موقعیتهای اجتماعی به طور طبیعی خواهدگرفت.

نشانه ها: عزت نفس پایین – ترس از درماندگی و یا ناتوانی

9- اختلال شخصیت ضد اجتماعی

افراد مبتلا به این اختلال، همیشه بدون در نظر گرفتن چشم اندازهای دیگران، عمل می کنند. این اختلال در مردان بسیار بیشتر از زنان شایع است و با عدم نگرانی از احساس دیگران ، مشخص میشود. این افراد، تعهدات و قوانین اجتماعی را نادیده می گیرند؛ تحریک پذیر و پرخاشگرند؛ به طور ناگهانی عمل میکنند و هیچگاه احساس گناه و یا پشیمانی ندارند.

نشانه ها: بی احترامی به تصمیمات دیگران – باور به اینکه تنها خودشان درست فکر و عمل میکنند- فقدان هنجارهای اجتماعی

10- اختلال شخصیت وابسته

آخرین اختلال شناخته شده در این گروه ، متعلق به افرادی است که به وسیله عدم اعتماد به نفس و نیاز بیش از اندازه به مراقبت، مشخص میشوند. چنین فردی، نیاز زیادی برای کمک گرفتن در مورد تصمیمات روزمره اش دارد؛ از طرفی به جهت اهمیت زیادی که به دیگران می دهد، در برابر تصمیمات مهم زندگی اش، تسلیم خواهد شد. این افراد از انزوا و تنهایی می ترسند و نمیتوان هرگز آنها را تنها یافت.

نشانه ها: چسبیده به دیگران – پرهیزازتنهایی – عدم توانایی انجام کاربه تنهایی

 


 √بخش اول این مقاله را مطالعه کنید:  10 اختلال شخصیتی که ممکن است ازآنها آگاه نباشیم (1)


 برگردان: سیما آزادفلاح

دکتر سلام