افراد بزرگ و موفق در جهان کم نیستند. آنها دارای ویژگیهای اخلاقی هستند که، آنها را بزرگ و موفق ساخته است. آنها برای خودشان زندگی میکنند، ولی برای بهبود جامعه نیز، تلاش میکنند. ترسی از افکار دیگران ندارند. برای بیان عقیده شان، راحت و مطمئن حرف میزنند، چون با خودشان و افکارشان، راحت هستند.

بیاییم نظری به چند ویژگی، در اینگونه افراد بیندازیم؛ شاید باعث شود تا دیدگاه ما نیز، در زندگی عوض شود:

افراد موفق این خصوصیات را ندارند

1- ” قرار نیست تا تو شبیه من باشی، این منم” . تمایل به شخص دیگری بودن، باعث از بین رفتن شخصیت شما خواهدشد.

2- زمان شما، با ارزشتر از آن است که آن را بخاطر افرادی که هویت شما را قبول ندارند، هدر دهید.

3- اصلاح و بهسازی فرد، بدون دوست داشتن خود، شبیه ساختمانی است که برروی شن ساخته شده ، شما میتوانید بسازید و بسازید، ولی این ساختمان همیشه فرو خواهد رفت.

4- پذیرش خود، به معنی زندگی کردن و قبول همه انتخابهایتان در زندگی است. البته بدون نگرانی درباره آنچه دیگران فکر میکنند. این مهم نیست که دیگران درباره شما چه فکری دارند؛ آنچه مهم است، این است که شما نسبت به خودتان چه فکری دارید.

5- بدترین تنهایی، ” راحت نبودن با شخص خودتان” است .

6- میل به جلب توجه دیگران (گرسنگی توجه)، دشمن “دوست داشتن خود” است.


بیشتر بخوانید:

 درس هایی از زندگی بی رحم، ای کاش زودتر فرا گرفته بودم!

√ ۷ تغییر مهم برای انتخاب یک زندگی بهتر


 برگردان:  سیما آزادفلاح

دکتر سلام