شکستگی انگشت پا یکی از موضوعات دردناک است که ممکن است برای افراد پیش بیاید. در چنین شرایطی انگشت پای شکسته نیاز به معاینه پزشک دارد تا بهترین درمان برای آن تعیین شود، اما کمک‌های اولیه فوری و مناسب برای تسریع التیام اهمیت دارد.

این نکات را برای التیام انگشت پای شکسته رعایت کنید:

– در حالیکه منتظر ویزیت پزشک هستید، کیسه یخ روی محلی احتمالی شکستگی انگشت بگذارید.

– پای‌تان را بالا نگهدارید.

– از وزن گذاشتن روی پا خودداری کنید.

– از یک باند فشاری نرم برای پیچیدن دور پا استفاده کنید. بانداژ را خیلی سفت انجام ندهید.

منبع: همشهری آنلاین