همواره بسیاری از انسان ها جان خود را در تصادف و به خاطر بی احتیاطی از دست می دهند. بیشتر افرادی که جان خود را از در تصادف از دست می دهند، از کمربند ایمنی استفاده نکرده اند و این موضوع باعث شده است که هنگام بروز تصادف پرت شوند و سر و صورت یا قفسه سینه آنها دچار حادثه شده که این اتفاق منجر به مرگ افراد می شود. این روزها برای جا افتادن فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی، تبلیغات فراوانی را میبینیم. شما را به دیدن یکی از خلاقانه ترین آن ها دعوت میکنیم.

کمربند ایمنی یک وسیله محافظتی مناسب جهت جلوگیری از جابجایی ناگهانی سرنشین اتومبیل بدنبال توقف یا برخورد با مانع و یا افزایش شتاب ناگهانی اتومبیل در برخورد از عقب است.

بررسی‌ها نشان داده است که استفاده از کمربند ایمنی صدمات جدی و مرگ و میر ناشی از برخورد داخلی با بدنه ماشین و یا پرت شدن به خارج از آن را به میزان 25-20% کاهش می‌دهد.
تبلیغات گسترده ای برای استفاده از این وسیله انجام شده است تا از این طریق افراد با رعایت اصول ایمنی حافظ جان خویش شوند.
به تازگی تصویر جالبی از این تبلیغات در فضای مجازی منتشر شده است که به طور واضح اشاره مستقیم به آسیب وارده به قفسه سینه در هنگام  استفاده نکردن از کمربند ایمنی دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان