مدیریت دگرگونی های شغلی

وقتی به شغل جدیدی مشغول می شوید استرس زیادی دارید این استرس می تواند پیامدهای مخربی بر روند کاری شما بگذارد، برای پیشگیری از افزایش نگرانی های شغلی راهکارهای جالبی داریم. اگر آمادگی داشته باشید و آموزش کافی دیده باشید و همچنین صبر و طاقت خود را افزایش دهید؛ خواهید توانست تغییرات و دگرگونی های شغل جدید را به راحتی هضم کنید.

اولین مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم این است که اصولا هر تغییری در زندگی، استرس خاص خود را برای فرد به همراه دارد و ورود به یک شغل جدید از این قاعده مستثنا نیست
اولین روز کاری، یک روز مهم و شاید تا حدی سرنوشت‌ساز است؛ روزی که می‌تواند پراسترس‌ترین یا خاطره‌انگیزترین روز کاری شما به شمار آید. آگاهی و آمادگی هر چه بیشتر برای چنین روزی، کلید موفقیت شما در سپری شدن هر چه بهتر این روز است. در ادامه این مطلب را بخوانید.

ورود به شغل جدید، یک «تغییر» است!

اولین مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم این است که اصولا هر تغییری در زندگی، استرس خاص خود را برای فرد به همراه دارد و ورود به یک شغل جدید از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که شروع یک شغل جدید، ورود به محیط جدید با وظایف جدید و همکاران ناآشنا را به عنوان یک تغییر تازه که احتمالا با سطح قابل توجهی از اضطراب همراه است، بپذیریم و به جای ناراحتی از وجود چنین استرسی، آن را پذیرفته و از طریق راهکارهای درست و منطقی، درصدد کاهش آن باشیم.

آمادگی بیشتر؛ استرس کمتر

دومین نکته قابل توجه، دانستن این امر است که هر چه آگاهی ما از مسئله‌ای بیشتر باشد و ابهام‌ها کاهش یابد، آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن خواهیم داشت و استرس کمتری را تجربه خواهیم‌کرد؛ بنابراین تا حد امکان، قبل از اولین روز کاری اطلاعات خود را درباره محیط کار جدید، مقررات، سیاست‌های کاری محل کار جدید، شرح وظایف‌تان و… افزایش‌دهید تا در روز اول کاری نسبت به فضای جدید بیگانه نباشید.

از آموزش‌های روزهای اول کار غافل نشوید

ممکن است قبل از آغاز به کارتان، چند جلسه آموزشی یا آزمایشی سپری کرده باشید. تن‌ها به آن جلسات آموزشی تکیه نکنید، ممکن است لازم باشد همان روز اول در یک یا چند جلسه آموزشی یا توجیهی دیگر شرکت کنید. به آموزش‌های این جلسات دقت کافی داشته‌باشید.

وظایف خود را خوب به خاطر بسپارید

اگر در اولین روز کاری، کار‌ها و وظایف زیادی برایتان تعریف شد، دستپاچه نشوید. در تقویم گوشی همراه خود یادآور‌هایی را تنظیم کنید یا یک دفترچه یادداشت برچسبی روی میزکار قرار دهید یا برچسب‌هایی در گوشه سیستم خود بچسبانید.

صبور باشید

در پایان به یاد داشته باشید که شغل جدید یک تجربه تازه است و رفع استرس اولین روزهای کاری، همچون هر تغییر دیگری، نیازمند صبر است. صبور باشید و به نقش «زمان» در کاهش این استرس باور داشته باشید.

بیتوته