توضیحاتی در مورد سندروم خستگی مزمن

 

در مورد سندروم خستگی مزمن چه میدانید؟ این عارضه در چه افرادی بیشتر دیده می شود ؟  محققین به تازگی پی به ارتباط این عارضه با باکتری‌های روده‌ برده اند و عدم تعادل در باکتری های روده را عاملی برای برزو خستگی مزمن میدانند، آن ها امیدوارند با بررسی بیشتر این باکتری ها بتوانند روش های درمانی جدیدی برای این عارضه پیدا کنند.

به گزارش Microbiome، گروهی از دانشمندان در مطالعه اخیرشان توانسته‌اند که تفاوت‌هایی را در باکتری‌های روده افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن کشف کنند که آنان را از افراد سالم متمایز می‌کند. به‌گفته دکتر لیپکین (سرپرست تیم مطالعاتی)، این‌که تفاوت‌های کشف‌شده صرفا یکی از نشانه‌های سندرم خستگی مزمن هستند یا یکی از علت‌های زمینه‌ای، هنوز روشن نیست. با این‌حال، این تفاوت‌ها می‌توانند با شدت بیماری کاملا مرتبط باشند. محققان برای ارزیابی ارتباط احتمالی بین سندرم خستگی مزمن و عدم تعادل در میکروبیوم، وضعیت ۵۰ نفر از افراد مبتلا به این سندرم را با وضعیت ۵۰ فرد سالم مقایسه کردند. در ضمن، میانگین سنی این دو گروه ۵۱۱ سال بود. یافته‌های نهایی نشان دادند که افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن دارای باکتری‌های متفاوتی نسبت به افراد سالم در روده‌های خودشان هستند. حتی مشخص شد که چندین نوع از باکتری‌ها در روده‌های این بیماران به میزان خیلی بیشتری وجود دارند. به‌گفته محققان، ترکیب باکتریایی روده در افراد مبتلا به این سندرم با توجه به شدت بیماری تغییرپذیر است. دکتر لیپکین می‌گوید: «این مطالعه، گام اولیه اما مهمی در راستای تعیین سلامت میکروبیوم از نظر ترکیبات باکتریایی است. یافته‌های ما درنهایت می‌توانند به شناسایی و طراحی روش‌های درمانی جدید برای مقابله با مشکلات مربوط به سندرم خستگی مزمن کمک کنند»

سلامتیسم