شما هم از دندانپزشکی می ترسید؟ فرزندتان چی؟ آیا او هم از دیدن دندانپزشک و مطب دندانپزشکی وحشت دارد؟ محققان کشور بریتانیا در یک گزارشی اعلام کردند نتیجه ای که این ترس بر روی بدنتان می گذارد به مراتب از آسیب دندان و پوسیدگی دندان هایتان بیشتر است. با دکتر سلام همراه باشید.

به نقل از خبرنگار مهر، دکتر «الی حیدری» سرپرست تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: ترس از دندانپزشکی تاثیر مهمی بر کیفیت زندگی فرد از جمله سلامت فیزیولوژیکی، روانی، اجتماعی و احساسی دارد.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

وی به همراه همکار روانشناسش تیم نیوتون، پاسخ های حدود ۱۱ هزار شرکت کننده را که در نظرسنجی سلامت دهان و دندان در سال ۲۰۰۹ شرکت کرده بودند را بررسی کردند. در حدود ۱۴۰۰ نفر از این شرکت کنندگان تایید کرده بودند که بیش از اندازه از دندانپزشکی می ترسند.

همانطورکه پیش بینی می شد مطالعه نشان داد بیماران ترسو حداقل یک دندان کشیده شده یا خراب داشتند. جالب اینکه ترس از دندانپزشکی ارتباط گسترده ای با کیفیت ضعیف تر زندگی هم داشت.

باوجودیکه بیماری های دهان و دندان تهدیدی برای جان فرد ندارند اما می توانند بر توانایی فرد در خوردن، نوشیدن، صحبت کردن و در اجتماع بودن و در مجموع بر کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارند.

به گفته نیوتون، یک شیوه کاهش اضطراب بیماران، ارائه یک برنامه ریزی دقیق برای مراقبت پیشگیرانه در منزل است.

وی در ادامه می افزاید: در حالت ایده آل ما می خواهیم به افراد کمک کنیم تا بر این ترس شان غلبه کرده و به دندانپزشک مراجعه کنند، اما در عین حال می توان به آنها کمک کرد تا خودشان از دندان هایشان خوب مراقبت کنند.

مهرنیوز