تحقیقات اخیر نشان می دهد، ملوکولی را یافته اند که می تواند سرطان و پیشرفت بیماری را تشخیص دهد. این ملوکول یک نشان گر بیولوژیکی است کهSPRIGHTLY  نام دارد. این ملوکول نقش مهمی را در سلول ایفا می کند و اختلال در آن، نشانگر آسیب دیدن سلول و بروز بیماری است. برای مطالعه بیشتر در این رابطه، متن زیر را بخوانید تا با این ملوکول مهم و تاثیر گذار بیشتر آشنا شوید.

به نقل از روز پایگاه خبری مدیکال ساینس، مطالعات محققان موسسه پزشکی SBP در آمریکا نشان می‌دهد این مولکول یک نشانگر بیولوژیکی است که می‌تواند سرطان و پیشرفت بیماری را تشخیص دهد.

در این مطالعه آمده است این مولکول مانند مرکز ژن‌های مرتبط با سرطان در هسته سلول عمل می‌کند و می‌توان از این ژن ها به صورت فردی یا در ترکیب با این مولکول، به عنوان هدف درمانی برای مبارزه با سرطان استفاده کرد.
در واقع مولکول SPRIGHTLY نقش مهمی در سلول دارد و اختلال در عملکرد آن می‌تواند منجر به بروز بیماری شود.
میزان این مولکول در سلول های سرطانی پوست بسیار بیشتر از سلول های سالم پوست است و میزان این مولکول در سلول های سرطانی پروستات افزایش می‌یابد؛ بنابراین می‌تواند به عنوان نشانگر سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
محققان در تلاش هستند تا به کمک روش های ویرایش ژن و روش های دیگر با استفاده از این مولکول درمان سرطان را سرعت دهند یا از متاستاز آن جلوگیری کنند.
نتایج این تحقیقات در نشریه Science Advances منتشر شده است.
منبع: ایرنا