نیروهای امدادی و درمانی هنوز در حال خدمات به مردم و کارگران حادثه دیده در معدن زغال سنگ آزاد شهر هستند که این آواربرداری به مراحل انتهایی رسیده است.معاون عمراني استاندار گلستان با اشاره به اينکه بر اثر انفجار در معدن در سه نقطه تونل ريزش اتفاق افتاده است، گفت: 80 درصد آواربرداري ريزش اول انجام شده است.

رضا مروتي اظهار کرد: نيروهاي امدادي با استفاده از تجهيزات لازم در تلاش براي آواربرداري و رسيدن به کارگران محبوس شده هستند.

وي با بيان اينکه انفجار در عمق يک هزار و 400 متري زمين اتفاق افتاده است، تصريح کرد: در حال حاضر نيروهاي امدادي علاوه بر آواربرداري در حال آرک بندي سقف تونل جهت جلوگيري از ريزش سنگ هستند.

مروتي افزود: پس از عبور از اولين مرحله ريزش، در ريزش هاي دوم و سوم عبور آسان تر خواهد بود و نيروهاي امدادي مي تواند از آنها عبور کنند.

معاون عمراني استاندار گلستان گفت: تاکنون 21 جسد از داخل معدن خارج شده و يک جسد ديگر نيز مشاهده شده اما هنوز منتقل نشده است.

همزمان،مديرکل تأمين اجتماعي استان گلستان گفت: براي ارائه خدمات بيمه اي از قبيل برقراري مستمري بازماندگان کارگران فوت شده، برقراري مقرري بيمه بيکاري، غرامت دستمزد ايام بيماري براي مصدومين حادثه و ساير خدمات مورد نياز کارگران، در شعبه تأمين اجتماعي آزادشهر واحد ويژه اي از روز شنبه شروع به کار مي کند.

علي اصغر نيک نيا با تأکيد بر ارائه خدمات به حادثه ديدگان معدن زغال سنگ آزاد شهر در اسرع وقت و به بهترين وجه ممکن گفت: شرکت بهره بردار اين معدن و پيمانکار مربوطه مطابق با آخرين ليست ارسالي به شعبه تأمين اجتماعي آزاد شهر داراي ٢٧٩نفر کارگر بيمه شده بوده اند و ١٣٠ نفر از کارگران اين معدن نيز از سازمان تأمين اجتماعي بيمه بيکاري دريافت مي کنند. همچنين ١٢٠نفر از کارگران نيز بازنشسته مشاغل سخت و زيان آور هستند.

وي با بيان اينکه شرکت بهره بردار مبلغ چهار ميليارد تومان بدهي به سازمان تأمين اجتماعي دارد، گفت: با وجود بدهي کارفرما، خدمت رساني سازمان تأمين اجتماعي به کارگران اين واحد هرگز متوقف نشده بود و اکنون نيز سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني در خدمت کارگران و بويژه خانواده بازماندگان و مصدومين حادثه است.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، نيک نيا ضمن ابراز همدردي با خانواده درگذشتگان و طلب شفاي عاجل براي مصدومين اين حادثه از کارگران اين معدن که به دليل توقف فعاليت بيکار شده‌اند و همچنين خانواده کارگران متوفي دعوت کرد که از روز شنبه براي انجام مراحل اداري و استفاده از خدمات تأمين اجتماعي به شعبه آزادشهر مراجعه کنند.

منبع/ایسنا