mobareza-ba -saratan

وقتی که سلول‌های نرمال شروع به رفتارهای غیر نرمال و غیر قابل کنترل می‌کنند توده‌هایی به اسم  تومور در بدن بوجود می آیند و سرطان‌های ثانویه دلیل  اصلی مرگ ناشی از سرطان‌ها هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، اگر چه برخی از مهارکننده‌ها توسعه داده شده‌اند تا از حرکت و گسترش سلول‌های سرطانی جلوگیری کنند اما آنها برای استفاده‌های بالینی مناسب نیستند؛ کلسترول‌ها از لیپیدهای مهم در بدن هستند که کلسترول‌های خوب از حرکت و گسترش سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کنند اما نوع بد آنها باعث فرار تومورها و مهاجرت آنها به دیگر نقاط بدن می‌شوند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهند، تنظیم سطوح کلسترول می‌تواند راهی برای نفوذ در مهاجرت سلول‌های سرطانی باشد دستکاری کلسترول بد به طور قابل توجهی می‌تواند به کاهش توانایی سلول‌های سرطانی کمک کند و با نفوذ به بدن از مهاجرت سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند.
منبع-http://www.yjc.ir