مزه ميوه ترنج اندکي تلخ‌تر از گريپ فروت ولي ترشي آن از ليمو کمتر است.از ترنج به عنوان ميوه اي آرامش بخش و کاهنده استرس ياد مي‌شود.

علاوه بر اينکه مي‌توان ترنج را همانند مرکبات مصرف کرد، در برخي از کشورها ترنج را به دليل عطر ميوه و همينطور خواصي که دارد به عنوان طعم دهنده به چاي اضافه مي کنند.

اين ميوه حاوي ماده‌اي با نام «لينالول» است که مي‌تواند عليه استرس و تنش پرداخته و در تقويت اعصاب نيز سودمند باشد. «لينالول»، ترکيب معطري در گياهان بوده و در بسياري از ميوه ها مانند مرکبات، (پرتقال)، انگور، ليمو، سبزي هايي نظير ريحان و گياهاني مانند استوخدوس نيز يافت مي شود که تغييرات ژني مرتبط با کاهش استرس را به دنبال دارد.

در زمان بروز استرس، هورموني از هيپوتالاموس ترشح مي‌شود که با فعال شدن سيستم «هيپوتالاموس، هيپوفيزي آدرنال» همراه بوده و فعاليت ژن‌ها و مواد شيميايي خون را تغيير مي‌دهد.در صورتي که با مصرف خوراکي‌ها يا گياهان حاوي لينالول مي‌توان به کاهش استرس و تقويت اعصاب پرداخت.

tnews