مهران زمان زاده در ارتباط با عوامل مهم بهبود قد اظهارداشت: در صورتي که کمبود هورمون علت کوتاهي قد باشد بايد هورمون مورد نياز رشد توسط پزشک تزريق شود البته درمان با هورمون رشد بعد از اتمام رشد نيز بايد ادامه يابد.

وي افزود: دليل ادامه درمان با هورمون ايجاد اثراتي ديگر مانند حمايت از عملکرد طبيعي غدد جنسي است همچنين اين هورمون باعث ثابت ماندن چگالي طبيعي استخوان‌ها مي‌شود.

متخصص غدد و داخلي با تأکيد بر اينکه بهتر است بدانيد که درمان کوتاهي قد بايد هر چه زودتر شروع شود و قبل از بلوغ، سرعت رشدي قد بهبود يابد، گفت: افزايش رشد قدي قبل از درمان ۳ تا ۴ سانتي متر در سال و سال اول درمان ۱۰تا۱۲ سانتي متر در سال و سال‌هاي دوم و سوم درمان ۷ تا۹ سانتي متر در سال است.

زمان زاده با اشاره به استفاده از دوزهاي بالاي هورمون رشد براي بهبود قد عنوان کرد: افزايش دوز هورمون نسبت به وزن، تجويز روزانه دارو، شروع زودرس درمان، درمان قبل از متوقف شدن رشد، تجويز دوزهاي جايگزين هورمون‌هاي تيروئيدي،تجويز دوزهاي جايگزين هورمون‌هاي گلوکوکورتيکوئيدها از ديگر عوامل مهم بهبود قد است که توسط پزشکان براي فرد ارائه مي‌شود.

tnews