قندخون و کنترل آن مشکل بسیاری از افرادی است که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. مرکز رشد فناوری سیمرغ موفق به تولید نوعی کپسول گیاهی کاهنده خون شده است. این محصول نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار به شکل کپسول تولید شده است.

کپسول کاهنده قند خون مرکز رشد واحدهای فناوری سیمرغ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار مازندران و رئیس پارک علم و فناوری مازندران در دانشگاه جامع علمی کاربردی کیاکلا رونمایی شد.

آذرماه سال گذشته هم هاورفن دیگر محصول مرکز رشد فناوری سیمرغ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نمایشگاه تهران رونمایی شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان