بعضی از پدران با فرزندان خود تفاوت سنی بالایی دارند. آیا این تفاوت سنی اختلالی در تربیت و روحیه ی فرزندشان ایجاد می کند؟ بیشتر متخصصان و مددکاران اجتماعی به ما توصیه می کنند که بعد از ازدواج، زود بچه دار شویم تا اختلاف سنی با فرزندمان زیاد نشود. دلیل این توصیه چیست؟ آیا اختلاف سنی با فرزند در مهارت اجتماعی او تاثیرگذار است؟

کودکان متولد شده از پدران خیلی جوان یا مسن (سن زیر 25 یا بالاتر از 51 سال) رشد اجتماعی را بهتر نشان می‌دهند. سن پدر در رفتارهای اجتماعی مانند بیش‌فعالی و هوش عاطفی هم تاثیر می‌گذارد.
نتایج بررسی‌های جدید نشان داده است، سن پدر در زمان تولد فرزند در مهارت اجتماعی کودک تاثیر دارد.کودکان متولد شده از پدران خیلی جوان یا مسن (سن زیر 25 یا بالاتر از 51 سال) رشد اجتماعی را بهتر نشان می‌دهند. سن پدر در رفتارهای اجتماعی <social Behaviours>مانند بیش‌فعالی و هوش عاطفی هم تاثیر می‌گذارد.

محققان مرکز اوتیسم در شهر نیویورک با بررسی رفتار اجتماعی کودک از کودکی تا نوجوانی دریافتند کودکانی که از پدران خیلی جوان و یا مسن بدنیا می‌آیند، رفتار اجتماعی را بیشتر نشان می‌دهند. محققان اظهار کردند: مهارت اجتماعی کودک از سن پدر تاثیر می‌پذیرد. مطالعات قبلی نشان داده است سن پدر در ابتلا کودک به اوتیسم و اسکیزوفرنی نیز تاثیر دارد. با این حال، سن مادر با رفتار اجتماعی کودک ارتباطی ندارد. محققان برای ارزیابی مهارت‌های اجتماعی کودک و ارتباط آن با سن پدر در زمان لقاح، این بررسی را بر روی بیش از 15 هزار دوقلو چهار تا ۱۶ ساله انجام دادند.

شفا آنلاین