4799_orig

خرخر کردن در زمان خواب گذشته از اینکه سبب ناراحتی دیگران میشود برای  خود شخص هم ناراحت کننده است. اشخاص مبتلا به این مشکل، خواب خوب و راحتی نداشته و صبح ها با خستگی  و سردرد از خواب بیدار میشوند. تا حالا معالجه های  گوناگونی برای این ناراحتی  ارائه شده است اما  اخیرا ابزاری  به اسم Night Shift ارائه شده که در نوع خود بی نظیر است.

اساس کار این دستکاه بر این واقعیت استوار است که خرخر کردن موقعی ایجاد میشود که فرد به پشت میخوابد. پس هر چیزی که بتواند مانع از این وضعیت خواب شود میتواند جلوی خرخر کردن را بگیرد.

این وسیله بصورت گردنبندی است که موقع خواب به گردن بسته میشود. اگر فرد موقع خواب به پشت بیفتد دستگاه شروع به لرزش میکند و این لرزش آنقدر ادامه میابد تا فرد را وادار میکند تا وضعیت خواب خود را عوض کند. این دستگاه همچنین به صدای خرخر فرد گوش میدهد و تغییرات آن در طول خواب و پاسخ آن به لرزش های دستگاه را ثبت میکند.

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir