رييس کل داروخانه‌هاي سيزده آبان به بيمه به عنوان تنها مشکل داروخانه ها اشاره کرد و گفت: اين مشکل فقط مختص به داروخانه‌هاي دولتي نيست، بلکه داروخانه هاي کل کشور با اين مشکل مواجه هستند.

دکتر خيرالله غلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در توضيح عدم پوشش بيمه براي برخي داروها، گفت: بيمه، برخي داروهاي شيمي درماني را پوشش نمي‌دهد و در اين مورد بايد پاسخگو باشد.

وي با بيان اينکه داروخانه ها مشکلات اقتصادي زيادي به واسطه عدم پرداخت بيمه دارند؛ گفت: اگر بخواهيم داروخانه ها از نظر اقتصادي سالم کار کنند و از نظر حرفه اي مشورت هاي لازم را به بيمار ارائه دهند لازمه آن اول؛ داشتن بودجه است که اين بودجه ها بايد از سود داروها فراهم شود. دوم؛ بايد بدانند داروساز حلقه‌اي از زنجيره درمان است که براي جلوگيري از مصرف خودسرانه دارو مي توان با آنها مشورت کرد.

دکتر غلامي با تصريح اينکه برخي داروها عليرغم توليد داخلي آنها از ديگر کشورها وارد مي شوند؛ گفت: احتمالا برخي از اينها به جهت صرفه اقتصادي بالا است.

وي با بيان اينکه 96 درصد داروهاي ايراني توليد داخل هستند که با همان مواد و هزينه کمتر در داخل کشور فرمولاسيون مي شوند؛ در توضيح نبود برخي داروها در داروخانه هاي سيزده آبان گفت: ما فقط توزيع کننده دارو هستيم و توليد کننده آن نيستيم.

رييس کل داروخانه هاي سيزده آبان پيرامون تمايل مردم به داروهاي خارجي و علت آن گفت: در مورد بيماري هاي مختلف مسئله متفاوت است ولي درکل چون داروهاي خارجي قيمت بالاتري دارند به همين دليل براي مردم مقرون به صرفه تر است که داروهاي داخلي مصرف کنند که البته نظر کلي را بايد از مردم جويا شد.

دکتر غلامي تصريح کرد: عدم استفاده مردم از داروهاي داخلي دو علت مي تواند داشته باشد که يکي به خاطر فرهنگ سازي مناسب و ديگري به دليل عدم سازگاري برخي داروها با بيماران مختلف است.

وي در خصوص الگوي مصرف در زمينه دارويي گفت: وزارت بهداشت از سال 75، واحدي به نام “مصرف منطقي داروها” در معاونت غذا و دارو تاسيس کرد که تا کنون خوب عمل کرده است.