به عنوان والدین دوست دارید تمام گفته ها و رفتارهایتان بهترین تاثیر و نتیجه را روی آینده فرزندتان داشته باشد به همین دلیل از بهترین نصایح پدر و مادربزرگ ها که نسل به نسل به شما رسیده است در مسیر تربیت آنها استفاده می کنید اما بهتر است کمی ریزبینانه تر بوده و بدانید که امروزه با توجه به تفاوت های رفتاری در کودکتان به طبع نصیحت شما هم بایستی به روز و متناسب باشد.

والدین با تدبیر باید در نصیحت دادن فرزندان خود، آگاه تر باشند و در این باره نکاتی را در این مطلب از دکتر سلام برای شما ذکر کرده ایم:

– دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌ گیرند، غیر فعال شده و آن‌ ها به شیوه‌ ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌ دهند.

– تصویرهای مغز نوجوانان نشان داده‌ اند در مواجه با انتقادهای مادرانه، نواحی از مغز آن‌ ها که با عواطف منفی مرتبط است، بیش‌ فعال شدند در حالی که فعالیت نواحی موردنیاز برای کنترل عاطفی کاهش یافت.

– دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه هاروارد از مغزهای 32 نوجوان با سن متوسط 14 سال اسکن گرفتند. محققان زمانی که نوجوانان به دو کلیپ 30 ثانیه‌ای حاوی انتقاد مادرانشان از خودشان گوش می‌دادند، از مغز آن‌ها اسکن گرفتند.

– نتایج نشان داد هنگام شنیدن انتقادات مادرانه، نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش عواطف منفی دخیل‌ اند، بیش از حد معمول فعالیت دارند. دانشمندان همچنین با کمال تعجب دریافتند فعالیت نواحی از مغز مانند قشر پیش‌ پیشانی که مسئول کنترل عواطف و درک دیدگاه‌های دیگران است، حین شنیدن انتقاد مادرانه کاهش یافت.

– محققان بر باورند کاهش فعالیت نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش اجتماعی دخیل است، موجب می‌ شود آن‌ها متوجه اثرات پرخاشگری‌ شان بر روی احساسات والدین نباشند. بنابراین، درک کاهش فعالیت مغز در نواحی دخیل در کنترل عواطف می‌ تواند تنش‌ های موجود بین والدین و نوجوانان را توضیح دهد.

– نتایج این بررسی نشان می‌دهد تنش بین نوجوانان و والدین موضوعی عادی بوده و نوجوانان در این میان تقصیری ندارند. بر اساس این پژوهش، نوجوانان با واکنش عاطفی افزایش‌ یافته و کنترل شناختی کاهش‌ یافته در مغزشان به انتقادهای مادرانشان واکنش نشان می‌ دهند.

– درک بهتر واکنش‌ های فرزندان به انتقاد والدین می‌تواند دیدگا‌ه‌ هایی برای تعدیل‌کردن اثرات رفتار نوجوان بر روی والدین ارائه دهد. این موضوع می‌ تواند به رشد رفتاری فرزندان کمک و در بسیاری از موارد از بروز مشاجرات جلوگیری کند.

مطلب مزتبط با این موضوع: ۵ نصیحت مادرانه درباره سلامتی که حقیقت دارد

منبع: دکتر سلام