کاهش دردهای جسمی با نوشیدن قهوه

با نوشیدن قهوه می توانید انواع دردهای جسمانی خود را تسکین دهید، این نوشیدنی تاثیرات مفید زیادی بر رفع خستگی شما خواهد گذاشت. اگر می خواهید در طول روز هوشیاری خود را افرایش دهید پیشنهاد می کنیم از نوشیدن قهوه غافل نشوید همچنین برای رفع دردهای مزمن به جای داروهای مسکن قهوه بنوشید.

 نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که نوشیدن قهوه برای مقابله با دردهای مزمن بهتر از قرص های مسکن است که بدون تجویز پزشک مصرف می شود.

احساس خستگی تا حد زیادی حساسیت به درد را افزایش می دهد.
به گزارش روزنامه دیلی میل محققان بیمارستان اطفال بوستون برای بررسی اثر تسکین بخش قهوه، تعدادی موش آزمایشگاهی خسته را به سه دسته تقسیم کردند؛ به یک گروه داروهای مسکن و به گروه دیگر قهوه خوراندند و به موش های گروه سوم نیز امکان دادند که مدت زمان بیشتری در خواب باشند.
محققان دریافتند موش هایی که خسته بودند، مدت زمان زیادی نخوابیده بودند و به آنها قهوه خورانده شده بود، در قیاس با موش هایی که داروهای مسکن مصرف کرده بودند، در برابر درد مقاوم تر بودند.
محققان همچنین در موش هایی که قهوه مصرف کرده بودند، متوجه جریان یافتن دوپامین به سمت مرکز لذت مغز و در نتیجه کاهش احساس درد در آنها شدند.
در این مطالعه همچنین مشخص شد که خوابیدن در قیاس با مصرف داروهای مسکن، حساسیت نسبت به درد را بهتر کاهش می دهد.
براساس نتیجه گیری محققان، بیماران مبتلا به دردهای مزمن به جای صرفا مصرف داروهای مسکن می توانند با روی آوردن به عادت های خواب بهتر و یا مصرف داروهای خواب آور همزمان با استفاده از آنچه موجب افزایش هوشیاری در طول روز (مانند قهوه) می شود، چرخه درد خود را بشکنند.

ایرنا