ضمن بررسی و تحلیل مطالعاتی درباره 7000 مرد در ایتالیا ، کشوری که نوشیدن قهوه، جزو فرهنگ آنهاست ، ارتباطی بین نوشیدن قهوه و ریسک ابتلا به سرطان پروستات، کشف شد. این کاملا طبیعی است که یک ایتالیایی، روز خود را با نوشیدن یک کاپوچینو آغازکند؛ به دنبال آن یک یا دو قهوه ماچیاتو در هنگام صرف نهار و بالاخره یک اسپرسو در هنگام عصرانه . در حقیقت، میانگین مصرف برای ایتالیایی ها، درحدود 600 فنجان قهوه در سال است که این رقم همچنان زیاد میشود.

به نظر میرسد، برای تحقیق در مورد یافتن اثرات مصرف قهوه و ریسک ابتلا به سرطان پروستات، جمعیتی بهتر از ایتالیایی ها وجود ندارد.

یافتن نگاهی شفاف تر در مورد ارتباط بین مصرف قهوه و سرطان پروستات

سرطان پروستات، بعد از سرطان پوست، شایعترین نوع سرطان در بین مردان در ایالات متحده است. بر طبق آمار انجمن سرطان امریکا، از هر7 مرد، یک نفر در زندگی خود به این بیماری دچار می شود.

گروهی از محققین، برای این ارتباط ، اطلاعات 6989 مرد ایتالیایی با میانگین سن 50 و بالاتر را، مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. در قسمت اول، شواهد علمی در نظر گرفته شده، برای نتیجه گیری نا کافی بود؛ علاوه بر آن ، در برخی از موارد  نیز،نتایج متناقض بود. در نتیجه هدف، رشد آگاهی و دانش در این رشته و فراهم کردن یک نظر شفاف تر بود. به منظور بررسی بیشتر، و به عنوان یک قسمت از تحقیق، شرکت کنندگان باید مصرف روزانه قهوه خود را به وسیله یک پرسشنامه فرکانس غذایی، به تیم تحقیق گزارش می کردند.

بیشتر از 3 فنجان قهوه در روز، ریسک سرطان پروستات را کاهش می دهد

دریک پیگیری 4 ساله ، در حدود 100 مورد جدید از سرطان پروستات در میان مردان یافت شد. محققان متوجه شدند، مردانی که در هر روز، حداقل 3 فنجان قهوه به سبک ایتالیایی مصرف می کنند، در مقایسه با مردانی که کمتر از این مقدار، روزانه مصرف داشتند، ریسک ابتلا به سرطان پروستات در آنها، 53 درصد کاهش داشت. برای تایید کردن اثرات ضد سرطان قهوه ، تیم بررسی، عصاره کافئین دار، و بدون کافئین قهوه به سبک ایتالیایی را بر روی سلول های سرطانی پروستات، مورد آزمایش قرار دادند.

یافته ها حاکی از آن بود که  عصاره قهوه کافئین دار تکثیر، رشد و توانایی تقسیم سلولهای سرطانی را کاهش می دهد. همچنین توانایی این سلولها را برای متاستاز (گسترش بیماری از یک نقطه بدن به نقطه ای دیگر) و انتشار آن را کاهش می دهد. این اثرات در اغلب موارد برای قهوه بدون کافئین یافت نشد. این یافته ها روی سلول های سرطانی، به ما اجازه می دهد تا اثرات سودمند این یافته را روی 7000 شرکت کننده ، به دلیل مصرف قهوه کافئین دار، مشاهده کنیم. البته باید به یاد داشته باشیم که این اثرات فقط به دلیل کافئین موجود در قهوه است و نه دیگر مواد موجود در قهوه.

محققان ، به این نکته نیز اشاره کرده اند که این مطالعه بر روی یک جمعیت ایتالیایی با داشتن یک فرهنگ قوی مصرف قهوه، انجام گرفته است ، که در آن نه تنها میزان مصرف قهوه بالاست، بلکه نحوه آماده شدن آن نیز، یکی ازدلایل این نتیجه گیری است. ایتالیایی ها قهوه را با روش مخصوص ایتالیایی و خیلی با دقت آماده میکنند : با فشار بالا، آب خیلی داغ و بدون فیلتر.

این روش ، متفاوت از روشی است که در سایر نقاط دنیا و با یک غلظت بالا از مواد زیست فعال، آن را تهیه می کنند. قهوه ، یک قسمت کامل از سبک زندگی ایتالیایی است؛ ماباید به خاطر بسپاریم برای تهیه و استفاده از آن، نمیتوان هر روش فردی و شخصی را به کار برد، بلکه باید از روش مخصوص خود ایتالیایی ها برای تهیه قهوه، استفاده کرد.


بیشتر بخوانید: از بوی ادرار، سرطان پروستات را تشخیص دهید


 برگردان: سیما آزادفلاح

دکتر سلام